Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 12 giờ 43 phút, ngày 10-9-2018 (nhằm ngày mồng 1 tháng 8 năm Mậu Tuất) tại chùa Tâm Ấn, số 58B Ngô Quyền, P.Lê Lợi, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Trụ thế: 103 năm, Hạ lạp: 80 năm.Kính đảnh lễ Giác Linh Sư Bà Thích Nữ Tâm Hoa

Kính đảnh lễ Giác Linh Sư Bà Thích Nữ Tâm Hoa

Thượng phẩm sen vàng tỏa ngát hương

Sư Bà nhàn nhã dạo Tây phương

Cần Thơ thị hiện thân an lạc

Tâm Ấn khai sơn tự cát tường

Cầu đạo Tường Vân ban pháp hiệu Hành

Thiền Diệu Đức gióng hồi chuông

Nay con vọng bái niềm thương tiếc

Kính niệm lời thơ phụng cúng dường


Lê Đăng Mành (Quảng Trị)

Kính vọng bái

Chùa Tâm Ấn cách đây 20 năm tác giả vào đảnh lễ Sư bà

Chùa Tâm Ấn cách đây 20 năm tác giả vào đảnh lễ Sư bà