Post: : Admin

Trưởng Lão Hòa Thượng Đạo hiệu thượng TOÀN hạ ĐỨC,UV HĐTS TW GHPGVN, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Viện Chủ chùa Linh Thắng (Di Linh, Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật Học Lâm Đồng.(1940-2018)Đại đức Thích Minh Thế đảnh lễ cố HT.Thích Toàn Đức năm 2017. Ảnh: Nhân vật cung cấp


Thông reo cuốn gió chiều sương,

Gởi Thân huyền ảnh, lên đường về Tây.

Viên Thông xa xứ đón Thầy,

Bảy mươi chín hạc, vầng mây dung ngàn.


Ôn theo hạnh nguyện hương đàn,

Pháp y treo giữa, muôn vàng thiên thu.

Bóng từ lời pháp Huân tu,

Từ Quê Quảng Trị, nhân từ Phật Tâm.


Trở mình tìm chốn thiền lâm,

Diệu Đế Quốc Tự, vang âm mỏ chiều.

Dòng hương thấm mạch bao đều,

Y vàng nối gót, huyền từ dấn thân.


Di Linh thửa ấy bao lần,

Dựng xây chí đạo, trăng ngần vang xa.

Linh Thắng Tam bảo ngân nga,

Chuông ngân thông gọi, reo hò câu kinh.


Đàn đầu tiếp nối uy linh,

Tôn sư giáo thọ, đăng trình luật nghi.

Bao Phật Sự chẳng ngại gì,

Từ xuôi miền ngược, Ôn đi nhẹ nhàng.


Lâm Đồng ghi dấu hạt vàng,

Năm Châu hoá độ, chuổi tràng kim cang.

Pháp Hoa thọ trì nghìn trang,

Tâm Ôn mở lối, hành trang trở về.


Bến thuyền Bát Nhã nguyện thề,

Viên Thông Xã báo, Ôn về Tây Phương.

Bao dung hạnh tuệ lên đường,

Cung nghinh kim tỉnh, hồi hương Ôn về.Tk: Thích Minh Thế Hỷ Tâm Hải Triều

Cung kính đảnh lễ giác linh Ôn.

Ngày 05-10-Mậu Tuất.