Post: : Admin

Hòa thượng Thích Trí Viên trụ trì chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa, Hạ lạp: 44 Trụ thế: 71. Hàng hậu học chúng con, có nhân duyên diện kiến ôn, trong những lần về Nha Trang, và chúng con nghe nhiều lời dạy của ôn.Thích Trí Viên

Chân dung HT Thích Trí Viên


Chiều nghiên rơi lệ tiễn đưa,

Kỳ Viên ngấn giọt, mây sầu mênh mông.
In vào lớp hậu kinh không,
Nhã âm ôm tận, cõi lòng độ sanh.

Ôn đi nhẹ gót mây hồng,
Ba y một cõi, giữa dòng thế nhân.
Lời trao hậu học kinh văn,
Bảo toà trùng thuyết, nhã tầm khắc ghi.

Giang tay tiếp độ từ bi
Hoà Tân kiến tạo, lối đi về nguồn.
Trăm năm giã thuyết thua hơn,
Tâm ôn sáng tận, lối chơn Phật Đà.

Thất chúng đệ tử từ hoà,
Luật nghi kinh tạng, chánh tà tâm cang.
Nhớ lời ôn dạy cung vàng,
Lăng nghiêm mở lối, tình ngàn Pháp Hoa.

Mây bay biển sóng chang hoà,
Cung thành tiễn tháp, bảo toà Trí Tâm.
Ai ngờ nối gót dư âm,
Khánh Hoà thương tiễn, nhục thân liên đài.

Trí Viên nhẹ gót theo ngài,
Cao Đăng Tịnh cảnh, sen khai huyền từ.
Thu sang nhỏ giọt chân như
Bây chừ thất chúng, lắng dư mây hồng.

Nhạn bay giữa chốn phiêu bồng,
Cội tùng rủ gót, nối dòng ra đi.
Hàng hậu học nguyện tu trì,
Tiếp duyên đại nguyện, những gì ôn trao.

Hòa thượng Thích Trí Viên ban đạo từ

Hòa thượng Thích Trí Viên ban đạo từ trong lần thăm Tăng Ni Khánh Hòa mùa an cư

Thành kính cung tiễn.
Cố Giác Linh HT.THÍCH TRÍ VIÊN
-ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN.
-ỦY VIÊN BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN.
-PHÓ TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA .
-NGUYÊN TRƯỞNG BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN TỈNH KHÁNH.
-NGUYÊN PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC KHÁNH HÒA.
-TRỤ TRÌ CHÙA KỲ VIÊN TRUNG NGHĨA - CHÙA HÒA TÂN TỈNH KHÁNH HOÀ.
( 1947- 2017 )
Hạ lạp: 44- Trụ thế: 71.
Hàng hậu học chúng con, có nhân duyên diện kiến ôn, trong những lần về Nha Trang, và chúng con nghe nhiều lời dạy của ôn.


Tk: Thích Minh Thế

Hỷ Tâm Hải Triều
Ngày 28/08/Đinh Dậu. (17/10/2017).
Chúng con kính cung tiễn ôn về bảo sở, liên đài Tịnh Độ chín Phẫm tiêu giao.