Post: : Admin

Về quê tụng một biến kinh
Lệ bầm dâng kính anh linh Mẹ hiền
Mẹ ơi! Nhớ thuở sanh tiền
Chong trăng hắt bóng bên thềm thiết tha Quý sư cô và Phật tử tụng kinh kỳ siêu tưởng niệm lần giỗ thứ 48 của Mẹ Phật tử Lê Đăng Mành

Quý sư cô và Phật tử tụng kinh kỳ siêu tưởng niệm lần giỗ thứ 48 của Mẹ Phật tử Lê Đăng Mành
(16 tháng 3 âm lịch)

Khói lam quyện ngát nương nhà

Trộn mồ hôi Mẹ đậm đà cươi xưa
Tung tăng con trẻ chơi đùa
Quây quần bên bếp giữa mùa rạ rơm
Góc vườn nhóm lửa bắc cơm 
Sớm trưa dáng Mẹ tỏa thơm ngát chiều
Chừ về vắng Mẹ đìu hiu
Tiếc hình bóng cũ liêu xiêu bên thềm
Nồm lay trăng lội uyên nguyên
Lòng khao khát giọng Mẹ hiền,Mẹ ơi!
Thảng còn vọng tiếng ru hời
Như lời kinh tụng bồi hồi mai sau
Chấp tay “không tịch” nguyện cầu
A Di Đà Phật Mẹ chầu thường quang


Như Thị / Phật học đời sống