Post: : Admin

Phòng thiết kế Phật giáo, Nhận thiết kế thi công xe hoa, lễ đài Phật đản LHQ Vesak 2019, standee Phật đản, in bạt, in băng rôn Phật đản Liên Hiệp Quốc PL.2563.Năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak 2019 hơn 100 quốc gia trên thế giới về tham dự tại chùa Tam Chúc. Nhân sự kiện trọng đại Liên Hiệp Quốc mà Phật giáo Việt Nam nhằm quảng bá văn hóa, tâm linh, lịch sử, sự thịnh hành của Phật giáo nước nhà.

Phật học đời sống, Phòng thiết kế Phật giáo Nhận thiết kế thi công xe hoa, lễ đài Phật đản LHQ Vesak 2019, chân standee treo băng rôn sự kiện. Tượng Vườn Lâm Tỳ Ni 3D, tượng Voi trắng sáu ngà 3D, tượng Đản sanh 3D...

Mọi nhu cầu xin gọi 0777719559 (zalo)


Tượng Vườn Lâm Tỳ Ni 3D, quý khách đặt kích thước theo yêu cầu.

Băng rôn Vesak 2019, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc PL.2563, băng rôn Phật đản treo trụ điện

Băng rôn Vesak 2019, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc PL.2563, băng rôn Phật đản treo trụ điện. Mọi nhu cầu xin gọi 0777719559 (zalo)

Tượng Vườn Lâm Tỳ Ni 3D, quý khách đặt kích thước theo yêu cầu.

Tượng Vườn Lâm Tỳ Ni 3D, quý khách đặt kích thước theo yêu cầu. Mọi nhu cầu xin gọi 0909974199 (zalo)

Tượng Vườn Lâm Tỳ Ni 3D, quý khách đặt kích thước theo yêu cầu.

Tượng Vườn Lâm Tỳ Ni 3D, quý khách đặt kích thước theo yêu cầu. Mọi nhu cầu xin gọi 0777719559 (zalo)

Tượng Voi trắng sáu ngà 3D, quý khách đặt kích thước theo yêu cầu. Mọi nhu cầu xin gọi 0777719559 (zalo)


Mọi nhu cầu xin gọi 0777719559 (zalo)

Phương Đại