Post: : Admin

Ngày mai 27/12/2021, Ban trị sự Phật giáo huyện Krông Nô sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết Phật sự nhiệm kỳ I (2016-2021) và suy cử nhân sự nhiệm kỳ II (2021-2026).Bìa Văn kiện Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2016-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2021-2026) Phật giáo huyện Krông Nô. Thiết kế: Phật học đời sống


Băng rôn Hội nghị Phật giáo huyện Krông Nô 2021-2026


Panner đuôi nheo chào mừng Hội nghị Phật giáo huyện Krông Nô 2021-2026


Phông chính hội trường Hội nghị Phật giáo huyện Krông Nô 2021-2026. Thiết kế: Gia Linh


Băng rôn đoàn kết hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội. Thiết kế: Gia Linh


Băng rôn Phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Thiết kế: Gia Linh


Băng rôn Cung nghinh chư tôn thiền đức tăng ni, chào mừng quý quan khách và Phật tử.


Xuân Mạnh