Post: : Admin

Văn tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Quang Đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.Một đời ngát hương

Kính bạch Giác linh Hòa thượng,

Trần gian khóa cửa tử sanh
Về miền Phật quốc hương thanh ngát trời
Đồng Nai lệ đẫm nơi nơi
Phước Viên lưu dấu một đời chân nhân.
Kính nhớ Giác linh xưa,
Đất Quảng Trị sanh thân tứ đại
Làng Long Hưng trưởng dưỡng tuổi xuân
Nếp gia phong Văn tộc kế truyền
Túc căn hội đủ thiện duyên
Hạt giống Phật cha truyền mẹ dưỡng.
Tuổi đôi mươi tìm nương cửa Phật
Cầu Đại sư Tâm Thị truyền đăng
Não phiền theo tóc rụng rơi
Cho Bồ đề nguyện một đời ngát hương.
Rồi từ đó tham phương cầu học
Nguyện theo thầy rèn đủ oai nghi
Giới thân cụ túc tam đàn
Châu viên giới thể dự hàng Tam tôn.
Trường Phật học chí cầu Tam tạng
Mười ba năm đèn sách tinh nghiêm
Huế đô mấy độ tham thiền
Hải Đức mấy độ tinh chuyên thọ trì
Rồi Đăk Lăk bao lần thâm nhập
Đất Già Lam thơm hạnh Quảng Hương
Về nương cầu học Phật đường
Dung thông lý sự tiếp gương Thánh hiền.
40 năm nhập triền độ chúng
Hàng xuất gia đệ tử hơn trăm
Tục gia với khoảng chục ngàn
Trong ngoài hoằng hộ gian nan vững lòng
Để Tổ ấn vàng son năm tháng
Gió Tông môn vĩnh viễn thổi xa
Hương hoa Bát nhã ngát tòa
Phước Viên rực sáng Biên Hòa thơm danh.


(Trích Văn tưởng niệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai)

Sa môn Thích Chơn Trí