Post: : Admin

Mẹ, là người đàn bà mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn vằn mắt, hắng giọng lên mà cáu bẳn, gắt gỏng hay to tiếng với bà ấy để thỏa cơn bực dọc của mình ấy. Mẹ, là người tảo tần cả đời để chăm bẵm và với đôi mắt chỉ để dõi theo cuộc đời chúng ta, xem chúng ta hân hoan, đoạn trường hay an bình, trọn vẹn ấy. Nhưng, với chúng ta, Mẹ là ai?
Video: Mẹ là ai - Nghe xong chỉ muốn khóc thật to

----------------------------

Giọng đọc: An Nhiên

Dựng phim: Diệu Hương