Post: : Admin

Mùa Vu Lan sắp đến gần, mời quý vị nghe bài thơ 'Khói chiều quê Mẹ' của nhà thơ Huyền Lan do sự diễn ngâm giọng Huế của Thúy Vinh.
Khói chiều quê Mẹ - Thúy Vinh diễn ngâm


Quách Tuấn