Post: : Admin

Đức Phật dạy rằng : Cảnh tùy tâm hiện, khi chúng ta biết như vậy rồi thì chúng ta tin tưởng lời Đức Phật dạy.Để rồi chúng ta nhân tâm cầu nguyện, cố gắng hành trì theo lời Phật dạy để chế ngự những Pháp ác, để làm cho cảnh vật cõi này trở lại sự tốt đẹp về môi sinh, trong lời cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa Phật dạy tăng NiĐức Phật dạy rằng : Cảnh tùy tâm hiện, khi chúng ta biết như vậy rồi thì chúng ta tin tưởng lời Đức Phật dạy.Để rồi chúng ta nhân tâm cầu nguyện, cố gắng hành trì theo lời Phật dạy để chế ngự những Pháp ác, để làm cho cảnh vật cõi này trở lại sự tốt đẹp về môi sinh, trong lời cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa Phật dạy tăng Ni , những lời cầu nguyện đó dựa trên kinh chuyển Pháp Luân mà Đức Phật dạy chúng ta cách đây trên 25 thế kỷ. Như vậy con người do tâm tác tạo, hoàn cảnh xã hội do tâm chuyển đổi. Vậy tâm là chỗ nào? Là Tham, Sân, Si. Mà để Tu hành, cầu nguyện trong Đạo Phật là chúng ta phải làm sao DIỆT ĐƯỢC THAM SÂN SI ĐỂ RỒI PHIỀN NÃO TỪ TỪ KHÔNG CÒN NỮA THÌ ĐÓ MỚI ĐÚNG LÀ SỰ CẦU NGUYỆN TRONG ĐẠO PHẬT. CÒN CHÚNG TA ĐẾN CHÙA VỚI TÂM ĐỂ KHOÁN CHO THẦY, CHO PHẬT CÒN CHÚNG TA BẤT ĐỘNG KHÔNG THỰC HIỆN ĐIỀU CHI THÌ SỰ CẦU NGUYỆN ĐÓ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ VÀ ĐÔI KHI KHÔNG CÓ LỢI ÍCH.  Phật gia hộ cho chúng ta nếu chúng ta làm những điều lành, các Thầy là những người hiểu rõ nghi lễ để mà hướng dẫn chúng ta quy hướng trong lúc cầu nguyện đó là lập đàn tràng để cho bách gia bá tánh cầu nguyện.