Post: : Admin

Sáng ngày 20/09/2021, Tăng chúng chùa Đức Lâm trang nghiêm và thành kính tổ chức Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện, trụ trì chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, Tp.HCM).>>Lễ Tam Thất cố HT.Thích Giải Thiện

>>Tưởng niệm cố HT.Thích Giải Thiện nhân lễ Chung Thất


Giữa cơn đại dịch COVID-19 hoành hành tại Tp.HCM, do đó Lễ Tiểu tường cố Hòa thượng Thích Giải Thiện-trụ trì chùa Đức Lâm được tổ chức trong phạm vi nội tự.


Cố Hòa thượng Thích Giải Thiện sanh năm 1941, viên tịch ngày rằm tháng tám. Ngài pháp Danh Như Thích, Pháp tự Thích Giải Thiện, thuộc dòng thiền Lâm Tế, đời thứ 41, trụ thế 80 năm, hạ lạp 50 năm.

Cuộc đời và hạnh nguyện của Hòa thượng, đã độ hơn 250 vị Tăng tu học tại chùa Đức Lâm. Cũng như Chư tăng đi hằng pháp, giảng dạy, làm Phật sự, trụ trì khắp nơi trên thế giới.

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Tăng chúng chùa Đức Lâm trang nghiêm và thành kính tổ chức Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện, trụ trì chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, Tp.HCM). 

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Trước khi bước vào lễ Tưởng niệm Tiểu tường Tăng chúng lên chánh điện làm lễ bạch Phật khai kinh, cúng ngọ.


Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Tại buổi lễ Tiểu tường, Đại đức Thích Thánh Đạo sám chủ, cùng Tăng chúng chùa Đức Lâm trì tụng bài kinh A Di Đà, sau đó dâng cơm, rót trà và đảnh lễ Ân sư khả kính.

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Mâm cơm chay đạm bạc kính dâng lên bậc thầy khả kính, suốt một đời tiếp Tăng độ chúng tu học.

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Ngày Lễ Tiểu tường cố Hòa thượng ân sư, chư Tôn đức Tăng Ni khắp nơi không thể về để tham dự được, do dịch bệnh Covid-19 hoành hành tại Tp.HCM.

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Lễ Tiểu tường cố HT.Thích Giải Thiện

Bảo tháp cố Hòa thượng Thích Giải Thiện trong khuôn viên tháp chùa Đức Lâm.


Nhã Lâm - Đạo Huy | Phật học đời sống

lễ tiểu tường Hòa thượng Giải Thiện, chùa Đức Lâm Sài Gòn, #chùa_đức_lâm #tân_bình #Thích_giải_thiện #tiểu_tường