Post: : Admin

Sáng 10/11/2019 (14.10 Kỷ Hợi) tại chùa Từ An, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ Nhập kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Minh Bảo.Chứng minh, tham dự và cử hành buổi lễ có chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế; chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni các tự viện, Niệm Phật đường cùng quý đạo hữu Phật tử các giới.

Hương án Cố Ni trưởng Thích nữ Minh Bảo (1941-2019)

Hương án Cố Ni trưởng Thích nữ Minh Bảo (1941-2019)


Ni trưởng Thích nữ Minh Bảo sinh ngày 12/03/1941 tại làng Minh Hương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ni trưởng là đệ tử của cố Ni trưởng Thích nữ Thể Thanh, thọ Sadini tại chùa Diệu Đức năm 1964, thọ Thức xoa ma na năm 1966 và thọ Tỳ kheo ni tại Phật học viện Hải Đức (Nha Trang) năm 1968. Ni trưởng đảm nhiệm là giáo thọ dạy cho các Ni sinh từ năm 1979 đến 2010; Ni trưởng cũng tham gia hoạt động Phật sự tại các ban ngành của BTS GHPGVN tỉnh TT.Huế.


Cố Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 09/11/2019 (13.10 Kỷ Hợi), lễ Nhập kim quan đã được diễn ra trang nghiêm vào lúc 11h30 sáng 10/11/2019. Tang lễ cố Ni trưởng sẽ được tổ chức đến hết ngày 13/11/2019 (17.10 Kỷ Hợi), lễ Tưởng niệm của Môn đồ pháp quyến sẽ được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút ngày 13/11/2019. Lễ Phát hành, Phất trần và phụng tống kim quan nhập Bảo tháp sẽ được cử hành lúc 5 giờ 00 ngày 14/11/2019 (18.10 Kỷ Hợi).


Cố Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 09/11/2019 (13.10 Kỷ Hợi), lễ Nhập kim quan đã được diễn ra trang nghiêm vào lúc 11h30 sáng 10/11/2019. Tang lễ cố Ni trưởng sẽ được tổ chức đến hết ngày 13/11/2019 (17.10 Kỷ Hợi), lễ Tưởng niệm của Môn đồ pháp quyến sẽ được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút ngày 13/11/2019. Lễ Phát hành, Phất trần và phụng tống kim quan nhập Bảo tháp sẽ được cử hành lúc 5 giờ 00 ngày 14/11/2019 (18.10 Kỷ Hợi).


Ban truyền thông Phật giáo Huế