Post: : Admin

Ni trưởng Thích Nữ Minh Bảo, trú trì chùa Từ An - Huế đã an nhiên thuận tịch vào lúc 23 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm Kỷ Hợi (Thứ Bảy, 09/11/2019) tại chùa Từ An, đường Lê Ngô Cát, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế. Trụ thế 79 tuổi - 51 hạ Lạp.Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Minh Bảo viên tịch ở tuổi 79

Chân dung Ni trưởng Thích Nữ Minh Bảo (1941 - 2019)Cố Ni trưởng đã an nhiên thị tịch vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 09/11/2019 (13.10 Kỷ Hợi) tại chùa Từ An, đường Lê Ngô Cát, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế.

Lễ Nhập kim quan đã được diễn ra trang nghiêm vào lúc 11h30 sáng 10/11/2019. 

Tang lễ cố Ni trưởng sẽ được tổ chức đến hết ngày 13/11/2019 (17.10 Kỷ Hợi), 

Lễ Tưởng niệm của Môn đồ pháp quyến sẽ được tổ chức lúc 19 giờ 30 phút ngày 13/11/2019. 

Lễ Phát hành, Phất trần và phụng tống kim quan nhập Bảo tháp sẽ được cử hành lúc 5 giờ 00 ngày 14/11/2019 (18.10 Kỷ Hợi).


Quận Châu


Phật học đời sống sẽ cập nhật chương trình tang lễ Ni trưởng diễn ra.