Post: : Admin

Thượng tọa Thích Nguyên Lộc - Ủy viên Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN huyện Hàm Tân, Viện chủ Tổ Đình Quảng Ân tỉnh Bình Thuận. Cùng hai mẹ con cô Phật tử làm công quả bị kẻ ác đột nhập vào chùa ra tay sát hại và cướp tài sản.Kính tiễn thầy Thích Nguyên Lộc

Thượng tọa Thích Nguyên Lộc sinh năm 1962, tạ thế năm 2020. Trụ thế 59 tuổi
- Ủy viên Ban nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Thuận
- Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN huyện Hàm Tân
- Viện chủ Tổ Đình Quảng Ân tỉnh Bình Thuận

Cùng hai mẹ con cô Phật tử làm công quả bị kẻ ác đột nhập vào chùa ra tay sát hại và cướp tài sản.


Thầy đã vội vã ra đi

Giữa ngàn đau đớn sầu bi hồng trần
Chiều nay chốn tổ Quảng Ân
Ngậm ngùi thương xót trào dâng nỗi buồn.

Thầy đi gởi lại linh hồn
Xác thân ngũ uẩn mấy lần tiêu tan
Thầy đi dân chúng bàng hoàng
Không ngờ người đã lên đàng đi xa.


Than ôi, kiếp sống ta bà
Đến đi giả tạm ở nhà tử sinh
Cúi đầu kính lạy giác linh
Ngưỡng mong thầy đến hành trình an vui.


Thầy đi, cảm động núi đồi
Cỏ cây hoa lá bồi hồi tiễn đưa
Cuộc đời sớm nắng chiều mưa
Kiếp người ngắn ngủi sớm trưa tạm thời.


Sống chưa trọn một kiếp người
Thầy đi vội quá, đất trời tiếc thương
Hỡi ôi, tứ đại vô thường
Người đi giữa một con đường đắng cay.


Duyên đã mãn với đời thầy
Xác thân trả lại từ nay trở về
Niết Bàn toả ngát hương quê
Thầy vào an dưỡng giữa bờ chơn như.


24/03/2020

Sống Đời Tăng Sĩ