Post: : Admin

Ban Tôn giáo Chính phủ gửi văn bản số: 1032/ TGCP-PG về việc thay đổi ngày tổ chức Hội thảo khoa học 'Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển', do bà Trần Thị Minh Nga ký.Hội thảo khoa học Phật giáo vùng nam bộ tổ chức ngày nào?

Nguyên văn bản việc thay đổi ngày tổ chức hội thảo.


Ban tôn giáo chính phủ gửi văn bản số: 1032/ TGCP-PG

V/v thay đổi ngày tổ chức hội thảo.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Ban Tôn Giáo Chính phủ nhận được văn bản số 460/CV.HĐTS-VP2 ngày 19/11/2020 của Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam về việc thay đổi ngày tổ chức hội thảo khoa học Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển”

Ngày 28/9/2020 ,  Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đã có văn bản số 355/CV.HĐTS-VP2 về việc đăng ký tổ chức hội thảo khoa học Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển”.

Ngày 02/10/2020, Ban tôn Giáo Chính phủ để Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam hướng dẫn Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố HCM tổ chức Hội thảo nêu trên theo mục đích, nội dung, địa điểm như văn bản số 355/CV.HDDTS – VP2. Hội thảo được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên hệ các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh để được quan tâm, giúp đỡ.


Hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Tôn Giáo Chính phủ đề nghị Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam cân nhắc thành phần, số lượng đại biểu tham dự Hội thảo để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh.


Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng phúc đáp để Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam biết, triển khai công việc. học Phật giáo vùng Nam bộ: Sự hình thành và phát triển”