Post: : Admin

Mỗi ngày bạn gọi tên cho các đồ dùng thường gặp trong nhà bếp bằng tiếng Anh, dần dần các bạn nội trợ sẽ thuộc lòng.Cái dao, cái nĩa, cái kéo v.v.. đó là các đồ dùng mà bạn thường gặp.


Xuân Giao