Post: : Admin

Ngài Tinh Vân có dạy: Việc học mà suốt đời chúng ta chẳng thể nào "tốt nghiệp" được đó là "Học làm người". Có 7 cách “học làm người”- (Xem 7 hình).Họa sĩ Nhuận Thường xin mạn phép "giản lược" lại nội dung, và sưu tầm ảnh minh họa. Gởi đến mọi người cùng "thưởng thức".

Học nhu hòa" Răng cứng, lưỡi mềm, nhưng về già răng người ta lại rụng hết...

"học nhẫn nhục"

Biết lắng nghe, thấu hiểu nhau sẽ tránh được những hiểu lâm, thị phi, tranh chấp...

"Học buông bỏ" để rộng lượng và bao dung...

Thấy ai gặp may thì tùy hỷ....

"nơi nương tựa" cho gia đình, bạn be yên tâm....


Nhuận Thường