Post: : Admin

Hòa thượng Thích Chơn Tế Ủy Viên Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam gửi hỏa tốc đến Giáo hoàng Bênêđíctô thứ 16 Vatican City - Rome - Italy.Hòa thượng Thích Chơn Tế gửi thư cho Giáo hoàng Bênêđíctô thứ 16 Vatican City

Bao năm qua Giáo hội của Ngài đã kiên trì vận động và tìm đủ cách để thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước Việt Nam . Việc bang giao này có mang đến một lợi ích thiết thực giữa đôi bên hay không còn thuộc vào thái độ đứng đắn và sự thành tâm thiện chí của Giáo hội Công giáo La Mã đối với đất nước và dân tộc chúng tôi, một dân tộc đã gánh chịu bao đau thương với trăm cay ngàn đắng trong hai thế kỷ qua và còn di họa giai dẳng đến ngày nay mà chắc Ngài cũng như con chiên Việt Nam cũng đã thấy rõ.


Nay Ngài muốn thiết lập bang giao với đất nước chúng tôi trong tâm khảm nào? Ngài muốn quên đi quá khứ hay muốn tiếp tục chính sách mà dân tộc chúng tôi đã từng kinh qua dưới thời Pháp đô hộ do sự hỗ trợ tích cực và trực tiếp của các giáo hoàng trước đây, của giám mục, linh mục Pháp, Việt và các con chiên cuồng tín của Ngài trên đất nước chúng tôi.


Để tấm lòng chính trực, nếu có, của Ngài không bị hiểu lầm, để mối giao hảo được tốt đẹp giữa một quốc gia thế quyền và một định chế thần quyền có thể thực hiện được, với tư cách là một Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là một người dân nước Việt, tôi xin hoan nghênh việc Giáo hội Ngài muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với đất nước chúng tôi.


Để không những toàn dân Việt Nam mà còn cả thế giới không nghi ngờ việc bang giao này của Ngài là có hậu ý xấu, vốn là điều đã xảy ra trong quá khứ không những cho quốc gia chúng tôi mà còn cho nhiều quốc gia khác trên thế giới, chúng tôi xin đề nghị Ngài nên có những hành động công khai, cụ thể và thực lòng như sau:


1. Ngài cũng như Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hãy công khai xin lỗi dân tộc chúng tôi về các hành động sai trái mà Giáo hội và con chiên của Ngài đã gieo họa trong qua khứ, nhất là dưới thời Pháp đô hộ và dưới chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Giáo hoàng tiền nhiệm của Ngài là Gioan Phao Lồ II đã công khai nhận lỗi với nhiều dân tộc trên thế giới chỉ trừ dân tộc Việt Nam chúng tôi dù xét về chứng tích lịch sử thì tội ác của Giáo hội Ngài là bất khả phủ bác.

2. Bồi thường một cách xứng đáng cho các nạn nhân chiến tranh dưới thời Pháp đô hộ đất nước chúng tôi và thời Ngô Đình Diệm cầm quyền, vì Giáo Hội Vatican của Ngài đã trực tiếp đưa đường dẫn lối và hỗ trợ tích cực cho chính phủ Pháp và cho chế độ độc tài nhà Ngô mà chính Giám Mục Puginier cũng đã xác định hành động đó trong một câu nói để đời “Không có giáo sĩ và giáo dân thì chính phủ Pháp cũng như cua bị bẻ gãy hết càng.”

3. Trả lại cho dân tộc Việt Nam những vùng đất mà Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã dựa vào thế lực của thực dân Pháp và của Ngô Đình Diệm để cưỡng chiếm trên cả ba miền đất nước.

4. Trả lại những ngôi chùa bị chiếm để làm nhà thờ như chùa Báo Thiên ở Hà Nội nay là nhà thờ Chính Tòa, Chùa Lá Vằng Quảng Trị nay là nhà thờ La Vang, chùa nay là nhà thờ Đức Bà tại TP Hồ Chí Minh 

5. Giáo dục Giáo hội và con chiên Việt Nam bỏ tinh thần “Thà mất nước không thà mất Chúa” đã từng biến họ thành tay sai đắc lực cho ngoại bang phản bội lại dân tộc và văn hóa chúng tôi.

6. Chỉ thị cho hàng Linh Mục, Giám Mục Việt Nam đừng có những hành động vi phạm tình dục đối với trẻ em và phụ nữ như nhiều trường hợp đã xảy ra tại Mỹ và trên thế giới.

7. Dạy vẻ con chiên Việt Nam đừng có thái độ sai lầm, cuồng tín và ngạo mạn cho rằng những người không theo đạo Công Giáo là bọn ma quỷ, những tôn giáo nhân bản và lâu đời trên đất nước chúng tôi là tà đạo.

8. Dạy bảo Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hãy tôn trọng nhân quyền đặc biệt là trong các lãnh vực sau đây:
a. Chấm dứt việc ép buộc người theo các tôn giáo khác phải chối bỏ tôn giáo của mình để theo Công giáo mới chịu cho làm lễ Hôn phối.
b. Chấm dứt việc khuyến dụ người bệnh cải đạo trong lúc họ bị mê man bối rối, tinh thần không tỉnh táo hoặc thân nhân vắng mặt trước giờ lâm chung.

c. Chấm dứt việc đem tiền bạc, gạo cơm để dụ người nghèo khó cải đạo, và lợi dụng việc nuôi trẻ bụi đời và mồ côi chưa đủ khôn lớn để ép buộc chúng làm lễ Rửa tội.

9. Hủy bỏ cái gọi là “Phong Thánh” khẩn cấp và hàng loạt mà Giáo hoàng tiền nhiệm đã phong cho 117 người vừa Việt vừa ngoại quốc đã chết trên đất nước chúng tôi trong hai thế kỷ qua. Thật ra, chứng liệu lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng họ bị tội tử hình theo luật pháp Việt Nam vì làm Việt gian hoặc gián điệp cho thực dân Pháp chống lại quốc gia chứ đâu phải thật sự “tử vì đạo” như Giáo hội của Ngài tự phong một cách sai lầm với hậu ý xúi giục con chiên Việt Nam thiếu ý thức chống lại tổ quốc họ để được phong Thánh.


Nếu Ngài thành thật và công khai tuyên bố những điều trên và ban Giáo lệnh cho Giáo hội Công giáo Việt Nam thực thi những quyết định này thì tôi nghĩ rằng hầu hết dân chúng Việt Nam trong đó có tôi sẽ hoan nghênh đón tiếp Ngài và hân hoan chúc mừng sự bang giao giữa Giáo hội Ngài và đất nước chúng tôi.

Chúc Ngài thân tâm thường an lạc.


Hòa Thượng THÍCH CHƠN TẾ
Ủy Viên Ban Phật Giáo Quốc Tế Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Đăng lại năm 2005