Post: : Admin

Nếu quý vị Nghệ Sĩ là Phật Tử, thì ngày giỗ Tổ sân khấu thiết nghĩ nên cúng chay, nhất niệm chí thành cầu nguyện tạ ơn Tiền nhân tốt hơn cúng heo quay đầy bàn Tổ nghiệp...Giỗ Tổ Nghiệp nghệ sĩ nên cúng chay hay cúng mặn

Có lẽ rất mích lòng , nhưng bổn phận là người Xuất Gia, chúng tôi phải nói về Nhân Quả đối với Phật Tử . Xin nói rõ giới hạn trong bài viết này đó là Phật Tử, nghệ sĩ là Phật Tử, còn quý vị không phải Phật Tử chúng tôi không dám góp ý xin tuỳ duyên!


Nếu quý vị Nghệ Sĩ là Phật Tử. Thì ngày giỗ Tổ thiết nghĩ nên cúng chay, nhất niệm chí thành cầu nguyện tạ ơn Tiền nhân. Nếu ngày giỗ tổ được làm chay tịnh, dâng nén hương lòng thì thật là hoan hỷ.

Giỗ Tổ Nghiệp nghệ sĩ nên cúng chay hay cúng heo quay

Theo giáo lý nhà Phật, việc bảo người làm, thấy người làm sinh tâm hoan hỷ đồng với tội trực tiếp sát sanh. Những thứ bán sẵn ra chợ mua còn có thể nói “nhắm mắt du di “. Còn những vật chúng ta đặt họ làm thì thiết nghĩ , bổn phận là người Phật Tử tuyệt nhiên không nên.


Nếu đủ duyên là một người Phật Tử, chúng ta hiểu rằng tất cả đều phải chịu sự chi phối của luật nhân quả. Không thể đem sinh mạng chúng sinh để hiến tế cầu bình an tài Lộc cho mình. Không thể cái tiếng khóc thét của chúng sinh làm sự bình an cho mình. Vạn bất đắc dĩ có một số nơi chưa đủ duyên thuần chay thì mình cũng ra chợ mua cái chi đó sẵn có. Chớ đừng mang tiếng tế cúng mà đi đặt bỏ sinh mạng người khác, âm dương đều không được lợi ích. Không những không được lợi ích, đối với nhà Phật, cái nhân ấy sẽ sinh ra cái quả báo tổn hại vô cùng đến Phước Đức và vận khí hiện tại của chúng ta.

"Năm trước giỗ Tổ linh đình, năm nay Covid một mình mà thôi... Ca sĩ Ngọc Sơn giỗ Tổ nghề sân khấu với bàn hương hoa trà quả giản dị hôm 17/09/2021 tại tư gia. Ảnh cắt từ video


Có lẽ không nên nói dông dài, bổn phận là người Phật Tử. Chúng Ta hiểu rằng, đặt để sát sinh hại mạng thì không thể đạt được quả tốt mà quả báo thọ lãnh sẽ vô cùng xấu khi Phước hết Nghiệp đến. Và tôi cũng có thể đảm bảo với quý vị rằng, việc tiến cúng Tổ Tiên, Thánh Thần.v,v...

làm chay thanh tịnh đạt được nhiều Phước Lợi, gieo duyên các việc thiện lành, tránh các nhân xấu ác. Đặt vị trí quý vị thử nghĩ. Thánh thần mà còn cần chúng ta tạo nghiệp để dâng cúng thì theo quý vị các vị ấy có được tôn xưng bậc thánh hay không?

Nên tôi đảm bảo rằng, quý ngài sẽ rất hoan hỷ khi quý vị phát tâm chay tịnh, tưởng nhớ công đức quý ngài. Rồi sao đó gieo duyên chay tịnh đến với mọi người. Ôi ! phước càng sinh phước, nghĩ chắc chắn rằng. Tổ Đức Uy Quang sẽ mật thuỳ gia hộ cho quý vị và thân quyến, bởi vì sao ? Bởi vì cái phước duyên thanh tịnh mà quý vị đã tạo. Tạo được cái phước duyên ấy thì hiển nhiên các việc dù vui buồn trên đời sẽ tuỳ duyên mà nhận, nếu biết tuỳ duyên cảm nhận rồi thì Phước Đức tự nhiên sanh!


Xin nhắc lại, chúng tôi chỉ giới hạn lời khuyên này đến quý vị là Phật tử. Còn ngoài ra nếu quý vị bên ngoài hữu duyên cảm nhận được thì cùng hoan hỷ. Nếu không cảm thông được thì xin quý vị cũng tuỳ duyên lướt qua!

Đôi lời gởi đến quý liệt vị nghệ sĩ Phật Tử !


Thích Đồng Hoàng | Phật học đời sống


Bài viết theo văn phong của tác giả, muốn gửi đến Phật tử là nghệ sĩ, BBT đặt tựa đề

Tổ Đức Uy Quang,  tổ nghiệp sân khấu, giỗ tổ sân khấu, tổ nghề cúng mặn, cúng chay tổ nghiệp, giỗ tổ ngành, giỗ tổ nghề, cúng giỗ mâm mặn, mâm chay cúng giỗ, lễ tổ nghề, sân khấu, ca sĩ, nghệ sĩ,