• Vu lan mùa hiếu

    Vu lan mùa hiếu
    Hôm nay, mùa báo hiếu lần nữa lại về trong vườn tâm của người con Phật, về trong tình người muôn thuở. Xin thành kính chấp tay đốt nén hương lòng, cùng nhau cảm niệm về những đấng sinh thành, hình bóng của tình thương và nguồn ơn sâu nặng trong muôn một.
  • Đức Phật vun xới ruộng tâm

    Đức Phật vun xới ruộng tâm
    Vào độ thu khi lúa chín rộ, những cánh đồng bát ngát như một tấm thảm vàng hoe. Nông dân đây đó tụ tập chúc mừng nhau một vụ mùa thắng lợi, và trời đất cũng hòa nhịp trong bầu không khí tràn ngập niềm hạnh phúc ấy. Khi đức Phật đến nông trang nọ, rất nhiều người cung kính cúng dường Ngài, riêng có m...