Post: : Admin

Vào độ thu khi lúa chín rộ, những cánh đồng bát ngát như một tấm thảm vàng hoe. Nông dân đây đó tụ tập chúc mừng nhau một vụ mùa thắng lợi, và trời đất cũng hòa nhịp trong bầu không khí tràn ngập niềm hạnh phúc ấy. Khi đức Phật đến nông trang nọ, rất nhiều người cung kính cúng dường Ngài, riêng có một anh nông phu vốn tính tình cố chấp là cáu gắt với Ngài.Anh ta giận dữ nói:

- Hằng ngày chúng tôi phải vất vả cày bới vun trồng gian khổ lắm mới có thu hoạch như ngày hôm nay. Sao Ngài không bắt chước làm như chúng tôi?
- Này trưởng giả! Như lai cũng có cày cấy trồng trọt đấy chứ! Anh là nông phu phải không? Trâu, hạt giống và ruộng đất của anh đâu rồi nào? Như lai cũng có các thứ ấy, đất tâm của chúng sanh chính là thửa ruộng, Bát chánh đạo là hạt giống và tinh tấn chính là trâu cày.
Ngài giải thích thêm: 
- Như lai gieo vào lòng mọi người hạt giống Bát chánh đạo rồi hết lòng vun xới, giẫy cỏ tâm cho họ khiến ai nấy đều được nhổ sạch gốc cỏ phiền não, đạt được hạnh phúc chân thật.
  Người nông phu kia nghe xong thấu hiểu hết mọi lẽ và lập tức sám hối đức Phật, đồng thời hết lòng cung kính dâng lên Ngài thứ cơm sữa thượng hạng nhất. Anh ta thành kính thưa:
- Kính đức Thế tôn! Xin Người từ bi thâu nhận cho con món cúng dường nhỏ mọn này. Ngài đã vun xới mảnh đất tâm và gieo trồng cho con hạt giống hiền thiện, con tin sẽ gặt hái được hạnh phúc.
       *Câu hỏi:
1.Đức Phật gieo vào lòng người hạt giống gì?
2.Cuối cùng ông trưởng giả thế nào?


Quảng Mẫn dịch