Post: : Admin

Dù Ôn đã tuổi già sức yếu, nhưng Ôn vẫn đến lớp để dẫn dắt chúng con. Có lúc đi dạy về, bệnh cũ của Ôn lại tái phát làm cho chúng con thấp thỏm, lo âu...Thời học tăng của cựu Tăng sinh khóa V trường Trung cấp Phật học Đồng Nai. Ảnh tư liệu Phật học đời sống


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Ngưỡng bạch Chư tôn Hoà Thượng, Chư Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng trong Ban Giám hiệu, Ban Điều hành, Ban Giáo thọ trường Trung Cấp Phật Học Đồng Nai chứng minh.

Hai năm thấm thoát trôi qua, chúng con không ngờ mới ngày nào chư Tôn đức làm lễ Khai Hạ cho chúng con bắt đầu mùa nhập hạ lần đầu năm thứ I, thì giờ này lại làm lễ Mãn Hạ năm thứ III.

Ngưỡng bạch quý Ngài!

Chúng con từng nghe: “Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn”, ấy vậy mà ngày nay chúng con “Nhân thân nan đắc, kim dĩ đắc; Phật pháp nan văn, kim dĩ văn”. Làm được thân người là khó, nhưng chúng con cũng may mắn được mẹ cha tạo tác hình hài. Thiện duyên đầy đủ, chúng con được xuất gia, được mặc pháp phục. Hàng ngày, qua sự truyền trao của quý vị giáo thọ, chúng con được sống trong những lời vàng ngọc của đức Từ Phụ cách đây hơn 25 thế kỉ. Những lời dạy ấy là những duyên lành đang huân dưỡng hạt giống giải thoát giác ngộ của chúng con. So với những người bất hạnh chung quanh còn luẩn quẩn dong ruổi theo mùi danh bả lợi, tâm thức chưa được huân ướp những hạt giống cao thượng – hạt giống từ bi trí tuệ, chúng con cảm thấy mình thật may mắn. Không biết chúng con đã gieo trồng mầm thiện từ kiếp nào mà ngày nay được khép mình trong ngôi trường nội trú, vừa tu học để bồi dưỡng trí lực, vừa hành trì để trưởng dưỡng đạo tâm, chuyển hóa nghiệp lực sâu dày của chúng con như thế này!


Được sống như hôm nay, chúng con biết quý Ngài đã dày công, dày sức. Biết bao tâm huyết và sức lực quý Ngài đổ ra là hy vọng ngày mai có những bậc long tượng kế thừa mạng mạch Phật pháp. Quý Ngài đã vất vả lo toan mọi mặt để chúng con có được nơi ăn, chốn ở, để chúng con yên tâm sống khép mình lo tu lo học mà không phải lo bất kì khoản chi phí nào. Chúng con biết nói gì đây, chỉ biết phủ phục dưới chân quý Ngài xin thành kính tri ân, đặc biệt là Ôn Hiệu Phó Học Vụ*. Dù Ôn đã tuổi già sức yếu, nhưng Ôn vẫn đến lớp để dẫn dắt chúng con. Có lúc đi dạy về, bệnh cũ của Ôn lại tái phát làm cho chúng con thấp thỏm, lo âu. Nhiều khi chúng con ray rức, ngộ nhỡ lúc này Ôn không gượng qua cơn bức ngặt của tứ đại, chúng con chẳng khác nào đàn chim non mất mẹ lạc bầy, không biết nương tựa vào đâu.


Nhìn lại bản thân, chúng con còn vô vàn khiếm khuyết, chưa xứng đáng với sự mong mỏi của quý Ngài. Một số anh em còn dao động khi cánh cửa Học Viện vừa hé mở, số khác lại đi tìm một môi trường mới lạ hơn mà đâu biết mình lâu nay vẫn “Quen lối bỏ hình bắt bóng – sống trong thất niệm lâu dài”. Chúng con biết chúng con đã làm cho quý Ngài nhiều đêm lo lắng, nghĩ suy. Quý Ngài là những người cha hiền lo cho những đứa con nông nổi, thế mà con nào biết nỗi lo lắng của cha! Giờ này, phủ phục trước quý Ngài, chúng con xin chân thành sám hối.

Ngưỡng bạch quý Ngài!

Đệ tử chúng con, bốn ơn mang nặng, chưa dịp báo đền, nhìn ra ba cõi bốn bên, thấy muôn loài còn chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, biết rằng dù đã quay đầu nhìn lại, vẫn thấy rằng bờ giác còn xa. May thay trong cõi Ta-bà, đâu cũng có cánh tay Đức Từ Bi xót thương cứu độ”. Chúng con xin nguyện sẽ cố gắng tài bồi đạo hạnh và trí tuệ để tiếp bước quý Ngài, không quản gian nan làm ông lái đò giữa đôi bờ mê ngộ. Cúi xin chư Tôn Đức từ bi chứng nạp.

Chúng con không quên cầu nguyện quý Ngài tứ đại điều hòa, tuệ đăng thường chiếu, luôn là hải đảo, hải đăng để chúng con biết nẻo tìm về. Chúng con nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho quý Ngài cửu trụ Ta-bà để một ngày kia thấy đàn chim non hôm nào tung cánh trên bầu trời cao rộng, cất tiếng ca đem an lạc cho đời.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.


Tăng sinh Thích Đức Nghiệp

Trích nội san Hương tràm 2: trường trung cấp Phật học Đồng Nai


Chú thích:

*Ôn Hiệu Phó Học Vụ: Hòa thượng Thích Quang Đạo