Post: : Admin

Theo các bạn đặc tính của facebook là tốt hay xấu? là của trẻ con hay của người lớn? nếu bảo rằng nó xấu thì tại sao có quá nhiều điều hay ta học từ nó; nếu bảo rằng nó tốt thì tại sao có quá nhiều phiền phức phát sinh từ facebook. Facebook của trẻ con hay người lớn?

Ở tuổi 93, cụ bà Lê Thi ở Xa La,Hà Đông, Hà Nội, lên mạng ghi nhật ký, lướt facebook, trò chuyện với người thân. Ảnh: Hoàng Phương.

Nếu bảo rằng nó là trò chơi trẻ con thì tại sao có quá nhiều người lớn nổi tiếng, như Tổng thống nước Mỹ là Obama vẫn có facebook, vậy Obama là trẻ con sao? Nếu là của người lớn thì tại sao có quá nhiều trẻ con đam mê facebook?

Do vậy, tôi nghĩ đặc tính của facebook không phải là xấu hay tốt, là cái dành người lớn hay trẻ con, nó chỉ là phương tiện mang tính xã hội để cho mọi người gởi một ý tưởng nào đó cho mọi người cùng xem, cùng nhau chia sẻ. Ý tưởng đó tốt hay xấu, người nhận thức cùng chiều hay không cùng chiều, tạo thành niềm vui hay nổi buồn khác nhau cho mọi người.

Như vậy, bạn nghĩ facbook là tốt hay xấu, là cái dành trẻ con hay người lớn. Đó là cảm nghĩ riêng của bạn. Cảm nghĩ ấy đúng hay sai, ở đây bản thân tôi không cần thảo luận, nhưng bạn nên nhớ một điều rằng, không vì bạn nghĩ facebook có đặc tính tốt, tôi liền mở facebook, không vì bạn nghĩ là xấu tôi lập tức xóa đi; không vì bạn nghĩ nó là của người lớn là tôi mừng tiếp tục sử dụng, cũng không vì bạn nghĩ nó là cái của trẻ con, tôi liền xóa đi. Tôi vẫn là tôi, làm theo cách suy nghĩ riêng của mình, dĩ nhiên kết quả như thế nào tôi là người chịu trách nhiệm.


Thích Hạnh Bình