Post: : Admin

Báo Phật học đời sống, xin giới thiệu địa chỉ 14 ngôi Tịnh xá hệ phái Khất Sĩ tại tỉnh An Giang.01. TỊNH XÁ NGỌC ÁNH – GĐ VI
ĐC: 43 Trần Hưng Đạo, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3887657.
Năm thành lập: 1961.
Người sáng lập: HT. Giác Huệ.
Trụ trì: TT. Giác Mỹ.


02. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ IV

ĐC: 212 Lê Lợi, phường 8, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3868036.
Năm thành lập: 1962.
Người sáng lập: HT. Giác Nhiên.
Quản lý: ĐĐ. Minh Thiền.

03. TỊNH XÁ NGỌC CHÂU – GĐ VI
ĐC: 43A Nguyễn Tri Phương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3530871.
Năm thành lập: 1963.
Người sáng lập: HT. Giác Huệ.
Trụ trì: ĐĐ. Minh Bửu.

04. TỊNH XÁ NGỌC GIANG – GĐ I

ĐC: 80B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3844708.
Năm thành lập: 1960.
Người sáng lập: Trưởng lão Giác Như và Trưởng lão Giác Trụ.
Trụ trì: ĐĐ. Giác Tín.

05. TỊNH XÁ NGỌC KIÊN (NGKS)
ĐC: Ấp An Hòa, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3760071.
Năm thành lập: 1999.
Người sáng lập & Trụ trì: NS. Quý Liên.

06. TỊNH XÁ AN LẠC – GĐ I
ĐC: 669/19 ấp Bình Hưng 1, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.32243198.
Năm thành lập: 1976.
Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Dũng.

07. TỊNH XÁ NGỌC LONG (NGKS)
ĐC: 5/5 Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3842094.
Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang.
Trụ trì: NT. Khoan Liên.

08. TỊNH XÁ NGỌC MAI (Ni GĐ I)

ĐC: 135/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

ĐT: 076.3875660.

Năm thành lập: 1967.
Người sáng lập: NT. Liên Liên.
Trụ trì: NS. Cần Liên.

09. TỊNH THẤT NGỌC MỸ (Ni PĐ 1)
ĐC: 653 Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: 0939727033.
Năm thành lập: 1995.
Người sáng lập và trụ trì: SC. Gương Liên.
 

10. TỊNH XÁ NGỌC PHÚ (NGKS)
ĐC: 71/15 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3868175. 
Năm thành lập: 1952.
Người sáng lập: NT. Diệu Liên.
Trụ trì: NS Dung Liên.

11. CHÙA BÌNH PHƯỚC – GĐ I[/B]

ĐC: Ấp Bình Hòa, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3671434.
Năm thành lập: 1935.
Người sáng lập: ĐĐ. Phước Quý.
Trụ trì: TT. Giác Minh.

12. TỊNH XÁ NGỌC THANH (Ni PĐ 1)
ĐC: Ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3875379.
Năm thành lập: 1969.
Trụ trì: NT. Hoa Liên.

13. TỊNH XÁ NGỌC THỌ - GĐ I
ĐC: 137/7 ấp Phú Hòa, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.6291223.
Năm thành lập: 1951.
Người sáng lập: ĐĐ. Giác Sơn.
Trụ trì: ĐĐ. Giác Tấn.

14. TỊNH XÁ KỲ VIÊN – GD IV
ĐC: Ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
ĐT: 076.3878213.
Người sáng lập và trụ trì: HT. Giác Vạn.