Post: : Admin

Sau năm ngày trở về chùa Pháp Hoa, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông tu tập, vào sáng ngày 7 tháng 6 năm Đinh Dậu, Ban tổ chức Khóa tu đã tổ chức lễ bế mạc, phát thưởng và tặng bằng khen cho các cá nhân tập thể xuất sắc trong khóa tu.Đồng thời gởi lời tri ân đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử mạnh thường quân xa gần, các Phật tử tình nguyện viên đã đóng góp cho sự thành công viên mãn của khóa tu mùa hè năm 2017 này.

Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017

Huấn từ của Đại đức Thích Quảng Hiền-Trưởng Ban tổ chức khóa tu

Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017

Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017

Đại đức Thích Chiếu Ý ký áo lưu niệm cho bạn tình nguyện viên khóa tu

Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017

thầy trò chia tay trong niềm vui và hẹn gặp lại năm sau

Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017

ba lô trên vai, thế là hành trình rèn luyện đạo đức tại chùa kết thúc

Đăk Nông: Bế mạc khóa tu mùa hè tại Chùa Pháp Hoa 2017

Hy vọng sau chuyến hành trình, các bạn mang cho mình hành trang gì từ Chùa để có thể hoàn thiện mình khi trở về với cuộc sống 

 
Minh Minh - Nhuận Trung