Post: : Admin

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức Tổ chức ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu) Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017). Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nainew- Ban tổ chức Đại giới đàn Pháp Loa thành tâm cúng dường mỗi Giới tử một Bình

          bát để thọ giới. Giới tử không phải mang theo Bình bát riêng của mình.


new
- Ban tổ chức Đại giới đàn Pháp Loa thông báo. Giới tử không được mang theo điện

           thoại đến giới trường.

Đại giới đàn Pháp Loa tổ chức tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức thông báo

Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đồng Nai kết hợp với Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức 
Tổ chức


ĐẠI GIỚI ĐÀN PHÁP LOA 2017 (Đinh Dậu)

Thời gian tổ chức : Ngày 19 đến 23 tháng 8 Âm Lịch (Đinh Dậu-2017). 
+ Tổ chức tại: Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, ấp 5 xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh 
                          Đồng Nai.

+ Phát và nhận hồ sơ thọ giới tại : Văn phòng Ban Trị Sự Phật Giáo Đồng Nai, ấp Nhất Hòa,

                                                         xã Hiệp Hoà, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

+ Điện thoại:‎ 0251-3950956 ( 7g30 sáng -11g30 sáng từ thứ 2 đến thứ 6). 

Lưu ý: 
1. Các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng trong tông môn phát tâm thọ Bồ Tát Giới, xin vui lòng đăng ký với Thầy Đạo Huy qua địa chỉ email: thichdaohuy@yahoo.com.
2. Quý Phật tử in mẫu đơn đăng ký thọ giới bồ tát, ghi đầy đủ thông tin, khi đến thọ giới nộp cho ban tổ chức tại TVTL Trí Đức.