Post: : Admin

Hư danh bả lợi lụy trần ai, Lẩn quẩn xưa nay sóng trỗi dài Biển khổ trầm trầm chìm đắm mãi Sông mê nịch nịch nổi trôi hoài...( Ô Thước Kiều Thập Thức)


1.
Cố quận đường về gió lộng hoa,
Sương khuya nguyệt chiếu bóng xuyên ngà
Dòng xuôi sóng vỗ đầu trơ bạc
Suối chảy dây leo lá phủ nhoà
Lúa trổ hương thơm ươm nghĩa mộng
Chim gù tiếng vọng nhủ âm ca
Chuông thiền nhẹ điểm vơi sầu nặng
Lữ khách trông theo bóng nguyệt tà.
 
2.
Nguyệt tà soi chiếu sáng trời tây,
Rạng cõi mơ sương tỏ tháng ngày
Thắp nén hương nguyền mong đạo đạt
Trì câu kinh chú ước nghiệp lay
Tình thâm khắc cốt tươi màu mắt
Nghĩa trọng ghi tâm đẹp nét mày
Tật đố xan tham đeo khổ mãi
Bao dung rộng lượng độ trần say.
 
3.
Trần say lũy kiếp(*)lụy duyên sâu,
Bởi thế nên chi lắm vẻ sầu
Mõ sớm đưa người xa cõi lạnh
Chuông khuya thức kẻ đắm tình thâu
Nuôi ân dưỡng đức nồng triêu mộ(*)
Tưới hạnh chăm tâm thắm niệm đầu
Ngộ lẽ chơn thiền tiêu bạc bẽo
Ươm mầm thiện nghiệp dịu thương đau.
 
4.
Thương đau lắm lúc cuộn trăm chiều,
Dõi bước đi về vẻ nhạt liêu
Diệu pháp nghe qua vơi ảo vọng
Chơn kinh tụng niệm tỏa huyền siêu
Tang, linh(*)trạo điệu sầu đau lắng
Mõ, khánh(*)hoà âm khổ não tiêu
Nhịp bước từ nay mong lữ thứ
Hồi đầu bỉ ngạn, lặng phiêu diêu.
 
5.
Phiêu diêu ảo ảo lịm đường tâm,
Ngất ngưởng triền miên báo nghiệp gầm
Thế sự sa đà say cõi mộng
Trò đời lảo đảo buộc lời câm
Trầm xông bảo điện chăm chân tánh
Kệ bỗng hương hoa khải diệu âm
Trạo khúc thiền ca xua não nhiệt
Duyên lành quyện khắp gở tham xan.
 
 
6.
Tham xan đắm nhiễm khổ muôn trùng,
Tử tử sinh sinh lẩn quẩn chung
Vạn loại sinh linh lơ luyến ngó
Muôn loài động vật đảo điên vùng
Cam lồ tịnh thủy trừ oan trái
Diệu pháp thanh trì tẩy chướng lung
Thắp sáng thiền tâm soi đắm nịch
Dắt người thoát khỏi chốn than bùng(*)
 
7.
Than bùng bốc cháy lũ con chơi(*)
Dẫn dụ ba xe(*)thắm đẹp lời
Định tuệ ngời trong, lòng đã tỏ
Bi từ rạng sáng, nghiệp đà vơi
Truyền trao bảo sở trang nghiêm nước
Ký thác gia tài phúc lạc đời
Kiến lập liên đài xây diệu cảnh
An cư lạc nghiệp trải muôn nơi.
 
8.
Muôn nơi tiếp nối tuệ ân mùa,
Sự sự đêm ngày rạng dấu xưa
Khéo giữ trang tâm mưa khó dột
Chuyên gìn bến đức gió khôn lùa
Dần dà hữu lậu tan trôi ngả
Tuần tự vô vi quét sạch nua
Lối cũ tràn vui không khổ nữa
Hiên nhà ửng hiện nắng thay mưa.
 
9.
Thay mưa ửng nắng nở tinh anh,
Cấy thiện tu tâm hiển đức lành
Xứ xứ thanh bình hương đạo ngát
Nơi nơi thịnh trị suối rừng xanh
Êm đềm thảo mộc say bông trái
Lặng lẽ cây hoa trĩu lộc cành
Gió mát mang về hương nếp cũ
Chan hoà vũ trụ lánh hư danh.
 
10.
Hư danh bả lợi lụy trần ai,
Lẩn quẩn xưa nay sóng trỗi dài
Biển khổ trầm trầm chìm đắm mãi
Sông mê nịch nịch nổi trôi hoài
Nương thuyền Bát Nhã quy nguồn cội
Cậy ánh Từ Bi hướng bản lai(*)
Chiếu mảnh trăng huyền soi dấu bước
Lối về cố quận sáng đường mai...!
 
Trúc Nguyên-Thích Chúc Hiền ( Cảm đề)
 


Chú thích: (*) Luỹ kiếp: Nhiều kiếp.
(*)Triêu mộ: Sớm tối.
(*)(*)Tang, linh, mõ, khánh: Là những
Pháp khí thường dùng trong nghi lễ Phật Giáo.
(*) Chốn than bùng: Nhà lửa tam giới: Dục giới, sắc giới, vô sắc giới.
(*) Lũ con chơi: Các con ham dạo chơi