Post: : Admin

Đại Lễ Phật đản cũng là tuần lễ Vesak kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (đản sanh, thành đạo, niết bàn). Năm này chương trình Đại Lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021 gồm có:Chương trình Đại Lễ Phật đản PL.2565 - DL.2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2565 - DL.2021

  1. Ngày 08 tháng 4 năm Tân Sửu (19/5/2021):

– Đúng 04 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 03 hồi chuông trống Bát nhã kính mừng Đức Phật đản sinh, cầu nguyện quốc thái dân an.

– Tổ chức tuần lễ tụng kinh Kính mừng Phật đản, Kinh Chuyển Pháp luân, và các Kinh cầu an…

  1. Ngày 15 tháng 4 năm Tân Sửu (tức 26/5/2021):

(1). Đúng 04 giờ sáng, tất cả các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử 03 hồi chuông trống Bát nhã rước Đức Phật Đản sinh.

(2). Cử hành Đại lễ Phật đản:

– Niệm Phật cầu gia bị

– Cử Quốc ca, Đạo ca

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, chương trình đại lễ

– Dâng hoa kính mừng Phật đản

– Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2565 của Đức Pháp chủ GHPGVN

– Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2565 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

– Phát biểu của đại diện Chính quyền

– Nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản

– Nghi thức Tắm Phật

– Hồi hướng

– Thả chim Bồ câu và bóng bay hòa bình

– Cảm tạ của Ban tổ chức.