Post: : Admin

Sắp tới ngày 21/04/2019 (nhằm 17/03/Kỷ hợi), BTS Phật giáo huyện Bù Gia Mập tổ chức Lễ Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Quy Thuận trụ trì chùa Viên Tuệ (thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).Thiệp thỉnh Lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Tuệ (thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Thiệp thỉnh Lễ Bổ nhiệm trụ trì chùa Viên Tuệ (thôn Bình Tiến, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).


Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành tâm bái thỉnh chư tôn Đức Tăng Ni, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị Phật tử thiện tín gần xa, hoan hỉ dành thời gian quý báu quan tâm chứng dự. Sự hiện diện của quý vị sẽ tạo cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm long trọng, khuyến tán tự duyên, là nguồn động viên thầy Trụ Trì trên con đường phụng sự Đạo pháp, lợi lạc quần sanh .

Hữu Thịnh