Post: : Admin

Sắp tới ngày 13/12/2020 (nhằm ngày 29/10/ Canh Tý) Ban trị sự PG tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm (ấp Long Hòa, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre, Giao Long, Bến Tre).Phông Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm.

Phông Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm.

Thiệp mời Lễ Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm

Thiệp mời Lễ Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm

Thiệp mời Lễ Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm

Thiệp mời Lễ Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm

Băng rôn cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm....

Băng rôn cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm....

ăng rôn Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm.


Băng rôn Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm ĐĐ.Thích Minh Duyên trụ trì chùa Hưng Lâm.

Bản đồ google map hướng dẫn chỉ đường đến chùa Hưng Lâm (ấp Long Hòa, Xã Giao Long, Huyện Châu Thành, Bến Tre, Giao Long, Bến Tre).Thiết kế: P Toàn