Post: : Admin

Nói về nghi lễ là khuôn phép dành cho một con người khi bước vào cõi đời, sống học tập và làm việc luôn trong khuôn khổ đạo đức, phẩm chất. Nghi lễ Phật giáo không ngoài ý nghĩa này.ĐỀ THI MÔN: NGHI LỄ PHẬT GIÁO (Mỗi câu làm đúng sẽ được 0,5 điểm) Câu 1: Nghi lễ là gì? Là dáng, mẫu, nghi thức, nghi lễ, khuôn phép … Lễ : là lễ giáo, lễ bái, cúng tế, tôn thờ, cung kính … Câu 2: Hãy ghi ra đầy đủ bài đánh trống Bát Nhã Câu 3: Hãy ghi ra cách vào chuông mõ khi tụng kinh công phu khuya? Câu 4: Trước khi vào tụng kinh có nên lắc linh không? -Không nên lắc -Nên lắc . Câu 5: Tháng 12 được gọi là gì? Lạp nguyệt Câu 6: Tháng 1 được gọi là gì? Chánh nguyệt Câu 7: Tháng 5 được gọi là gì? Ngũ nguyệt Câu 8: Ngày mùng 1 được gọi là gì? Sơ nhất nhật Câu 9: Hương linh nam được gọi là gì? Thần hồn Câu 10: Hương linh nữ được gọi là gì? Chánh hồn Câu 11: Hương linh đang nằm ở quan tài chưa chôn cất (an táng) được gọi là gì? Linh cửu Câu 12: Đoạn sau đây trong bài tán gì? Tùy xứ kiết tường vân Thành ý phương ân. Câu 13: Điền vào chỗ trống Biến sái tam thiên ………………….. …………………. nhơn thiên. Câu 14: Đoạn sau đây trong bài tán gì? Diệt tội tiêu khiên Hỏa diệm hóa hồng liên. Câu 15: Tiêu Diện Khẩu là gì? Câu 16: Diện Nhiên là gì? Câu 17: Vì sao phải cúng cô hồn? Câu 18: Những đối tượng nào sử dụng nghi lễ Phật giáo? A-Tu sĩ B-Tu sĩ – Phật tử C-Người đời D-Cả câu trên 3 đều đúng Câu 19: Hãy phiên âm Hán đầy đủ: ngày 01 tháng 03 năm Bính Thân? Câu 20: Vì sao có lễ cúng Thí thực cô Hồn? xuất xứ từ đâu? Câu 21: Bài chú cúng thí thực cô hồn do ai cho ngài A-nan? Câu 22: Bàn cúng linh bên phải đặt hoa hay trái cây? Câu 23: Bàn cúng linh bên trái hoa hay trái cây? Câu 24: Ở chánh điện hay nơi tụng kinh, bên trái đặt chuông hay mõ? Đặt mõ Câu 25: Ở chánh điện hay nơi tụng kinh, bên phải đặt chuông hay mõ? Đặt chuông Câu 26: Buổi tối được gọi là gì? Thụy miên Câu 27: Buổi sáng được gọi là gì? Tảo giác Câu 28: Chữ “Tang quyến” được dùng lúc nào? Người trong gia đình có người mất Câu 29: Chữ “Hiếu quyến” được dùng khi nào? Câu 30: Ý nghĩa Đãnh lễ tứ bái là gì? Lạy 4 lạy Câu 31: Ý nghĩa Đãnh lễ nhị bái là gì? Lạy 2 lạy Câu 32: Ghi phiên âm Hán tháng 10 là gì? Thập nguyệt Câu 32: Ghi phiên âm Hán ngày 25 là gì? 32 câu hỏi, đáp án Nghi Lễ Phật Giáo, hỏi đáp nghi lễ trong chùa, nhà Phật, đề thi nghi lễ Phật giáo, câu hỏi nghi lễ, lễ nghi đạo Phật, lễ nghĩa gia giáo, đạo giáo, đám tang, chùa chiền

ĐỀ THI MÔN: NGHI LỄ PHẬT GIÁO

(Mỗi câu làm đúng sẽ được 0,5 điểm)

Câu 1: Nghi lễ là gì?

Là dáng, mẫu, nghi thức, nghi lễ, khuôn phép …

Lễ : là lễ giáo, lễ bái, cúng tế, tôn thờ, cung kính …

Câu 2: Hãy ghi ra đầy đủ bài đánh trống Bát Nhã

Câu 3: Hãy ghi ra cách vào chuông mõ khi tụng kinh công phu khuya?

Câu 4: Trước khi vào tụng kinh có nên lắc linh không?

-Không nên lắc

-Nên lắc .

Câu 5: Tháng 12 được gọi là gì?

Lạp nguyệt

Câu 6: Tháng 1 được gọi là gì?

Chánh nguyệt

Câu 7: Tháng 5 được gọi là gì?

Ngũ nguyệt

Câu 8: Ngày mùng 1 được gọi là gì?

Sơ nhất nhật

Câu 9: Hương linh nam được gọi là gì?

Thần hồn

Câu 10: Hương linh nữ được gọi là gì?

Chánh hồn

Câu 11: Hương linh đang nằm ở quan tài chưa chôn cất (an táng) được gọi là gì?

Linh cửu

Câu 12: Đoạn sau đây trong bài tán gì?

Tùy xứ kiết tường vân

Thành ý phương ân.

Câu 13: Điền vào chỗ trống

Biến sái tam thiên

………………….. …………………. nhơn thiên.

Câu 14: Đoạn sau đây trong bài tán gì?

Diệt tội tiêu khiên

Hỏa diệm hóa hồng liên.

Câu 15: Tiêu Diện Khẩu là gì?

Câu 16: Diện Nhiên là gì?

Câu 17: Vì sao phải cúng cô hồn?

Câu 18: Những đối tượng nào sử dụng nghi lễ Phật giáo?

A-Tu sĩ

B-Tu sĩ – Phật tử

C-Người đời

D-Cả câu trên 3 đều đúng

Câu 19: Hãy phiên âm Hán đầy đủ: ngày 01 tháng 03 năm Bính Thân?

Câu 20: Vì sao có lễ cúng Thí thực cô Hồn? xuất xứ từ đâu?

Câu 21: Bài chú cúng thí thực cô hồn do ai cho ngài A-nan?

Câu 22:  Bàn cúng linh bên phải đặt hoa hay trái cây?

Câu 23: Bàn cúng linh bên trái hoa hay trái cây?

Câu 24: Ở chánh điện hay nơi tụng kinh, bên trái đặt chuông hay mõ?

Đặt mõ

Câu 25: Ở chánh điện hay nơi tụng kinh, bên phải đặt chuông hay mõ?

Đặt chuông

Câu 26: Buổi tối được gọi là gì?

Thụy miên

Câu 27: Buổi sáng được gọi là gì?
Tảo giác

Câu 28: Chữ “Tang quyến” được dùng lúc nào?

Người trong gia đình có người mất

Câu 29: Chữ “Hiếu quyến” được dùng khi nào?

Câu 30: Ý nghĩa Đãnh lễ tứ bái là gì?

Lạy 4 lạy

Câu 31: Ý nghĩa Đãnh lễ nhị bái là gì?

Lạy 2 lạy

Câu 32: Ghi phiên âm Hán tháng 10 là gì?

Thập nguyệt

Câu 32: Ghi phiên âm Hán ngày 25 là gì?

32 câu hỏi, đáp án Nghi Lễ Phật Giáo, hỏi đáp nghi lễ trong chùa, nhà Phật, đề thi nghi lễ Phật giáo, câu hỏi nghi lễ, lễ nghi đạo Phật, lễ nghĩa gia giáo, đạo giáo, đám tang, chùa chiền