Post: : Admin

Hôm nay, ngày 26/1/2020, nhằm ngày mùng 2/1/Canh Tý. Thượng tọa Giác Nhuận tri sự phó GĐ6, Đại đức Minh Sĩ thư ký GĐ6 đã đến các miền tịnh xá chúc tết chư Tôn đức quản lý tịnh xá Kỳ Viên, tịnh xá Đại Quang, huyện Bình Chánh.Tinh thất Kỳ Viên thị trấn Tân Túc, Bình Chánh do Sư Minh Quảng đang quản lý

Tịnh xá Đại Quang xã Hưng Long, Bình Chánh hiện tại do Sư Minh Hùng quản lý

Cũng nhân ngày tết cô Song Thi đã hướng dẫn học sinh đến tịnh xá Lộc Uyển vấn an sức khỏe chư Tôn đức Tăng, Thượng tọa Giác Nhuận đã thay mặt chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển phát lộc lì xì cho các em học sinh sách tấn các em cố gắng học và cám ơn các em đã góp rất nhiều công sức trong việc công quả các sự kiện của tịnh xá.


Diệu Anh