Post: : Admin

Hơn 10 ngày trong tháng 8, chị Trương Thị Thanh Hiền cùng kiều bào ở ngoại ô Sydney, Úc tổ chức 22 buổi bán đấu giá sen đá trên fanpage Sen đá cái bang quyên góp với tuổi trẻ Bình Phước, hàng chục thành viên nhóm Bụi Kết Nối và một số đơn vị chở gần 900 túi an sinh trị giá 246,5 triệu đồng đến vùng dịch tại Tp.HCM.
Video Việt kiều Australia tặng quà cho 900 bệnh nhân ung thư tại Sài Gòn.


Việt kiều Ustralia tặng quà cho 900 bệnh nhân ung thư tại Sài Gòn

Thắng Trân - Nam Hữu

kiều bào úc, bệnh nhân ung thư tại Tp.HCM, tặng quà vùng dịch, Sen đá cái bang, quyên góp đấu giá, bình phước