Post: : Admin

Giáo sư Tiến sĩ Jacqueline Stone là giảng viên Đại học Princeton chuyên ngành tôn giáo – Phật giáo và các tôn giáo Nhật Bản – từ thập niên 1990 của cuối thế kỷ 20.Viện Hàn lâm Hoa Kỳ vinh danh Giáo sư Jacqueline Stone

Giáo sư đã giảng dạy các khóa sau đại học và Đại học Phật giáo và tôn giáo Nhật Bản. Giáo sư đã được tuyển chọn trở thành Viện sĩ Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ. 


Giáo sư Tiến sĩ Jacqueline Stone nhận bằng Cử nhân Nhật ngữ và Anh ngữ từ Đại học bang San Francisco và bằng Tiến sĩ từ Đại học Califonia-Los Angeles, chuyên nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Đông Á, tập trung vào nghiên cứu Phật học.
 
Lĩnh vực nghiên cứu chính của Giáo sư là Phật giáo Nhật Bản thời Trung cổ và hiện đại. Hiện nay Giáo sư đang nghiên cứu về sự sinh ly tử biệt trong văn hóa Phật giáo, Phật giáo và Chủ nghĩa Dân tộc, các truyền thống của Kinh Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa (大乘妙法蓮華經), chủ yếu tập trung vào tông phái Phật giáo Thiên Thai và tông phái Phật giáo Nhật Liên (Nichiren Buddhist - 日蓮正宗日本佛教).
 
Giáo sư Tiến sĩ Jacqueline Stone hiện là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tôn giáo và đồng Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Nhật Bản tại Học viện Tôn giáo Hoa Kỳ. Hiện bà đang là Phó Tổng biên tập Tạp chí Phật giáo Nhật Bản của Viện Nghiên cứu Phật giáo Kuroda (Kuroda Institute for the Study of Buddhism), là thành viên ban Cố vấn của Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo Nhật Bản.
 
Giáo sư là tác giả của các tác phẩm:
 
- “Rebuking the Enemies of the Lotus: Nichirenist Exclusivism in Historical Perspective” (1994).
 
- “Chanting the August Title of the Lotus Sutra: Daimoku Practices in Classical and Medieval Japan” (1998).
 
-  “Biographical Studies of Nichiren” (1999).
 
- “Placing Nichiren in the Big Picture: Some Ongoing Issues in Scholarship” (1999).
 
- “The Moment of Death in Nichiren’s Thought” (2003).
 
- “Nichiren’s Activist Heirs: Soka Gakkai, Rissho Koseikai, Nipponzan Myohoji” (2003).
 
- “Giving One’s Life for the Lotus Sutra in Nichiren’s Thought” (2007).
 
- “The Sin of Slandering the True Dharma in Nichiren’s Thought” (2012).
 
- “A Votary of the Lotus Sutra Will Meet Ordeals: The Role of Suffering in Nichiren’s Thought” (2014).
 
- “Nenbutsu Leads to the Avici Hell: Nichiren’s Critique of the Pure Land Teachings” (2013).
 

Tác phẩm “Original Enlightenment and the Transformation of Medieval Japanese Buddhism” (tạm dịch: Giác ngộ bản nguyên và sự thay đổi của Phật giáo Nhật Bản trung đại) đã giành giải xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo của Giải thưởng Tôn giáo Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ năm 2001. 

 
Giáo sư Tiến sĩ Jacqueline Stone đã được lựa chọn cùng với nhiều tên tuổi khác như Matthew Kapstein, Barack Obama, Tom Hanks, Ta-Nehisi Coates.
 

Vân Tuyền 

Nguồn: Đại học Princeton