Post: :

Nhạc phẩm 'Thương về xứ Huế' của nhạc sĩ Minh Kỳ với sự thể hiện của đôi song ca Hoàng Oanh và Hà Thanh.Video: Trung tâm Thuý Nga