Post: : Admin

Về Huế được tắm trong vườn thơ xưa "MAI LÂM THI ĐÀN" của Hòa Thượng Dạ Sỹ Thiện Trí. Thật vạn hạnh... Bàn thờ di ảnh cố HT Thích Thiện Trí. Ảnh: Đông An

Bàn thờ di ảnh cố HT Thích Thiện Trí. Ảnh: Đông An

HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN TRÍ Pháp Danh Thượng Tâm Hạ Thái, pháp hiệu Thiện Trí, tự Hoà Khương, bút hiệu Dạ Sỹ Thiện Trí, thế danh Nguyễn Diệu, sinh năm Đinh Mùi (1907), niên hiệu Thành Thái năm thứ 19. Đại lão Hòa Thượng Thích Thiện Trí, Giáo Phẩm chứng minh Giáo Hội Phật Gíao tỉnh Thừa Thiên Huế, tọa chủ chùa Hiếu Quang. Ngoài kiến thức Phật học, Ngài còn tinh tường về các thể thơ, đối, liễn, nghi lễ và là một soạn giả ca Huế. 

Về Huế được 'tắm' trong vườn thơ xưa của dạ sỹ Thiện Trí

Bài thơ 'Hạ am cư tự thuật' của dạ sĩ Thiện Trí được in trên giấy treo tường khi mùa xuân về.

Về Huế được 'tắm' trong vườn thơ xưa của dạ sỹ Thiện Trí

Bài thơ được viết bằng chữ Hán

Năm Khải Định thứ 4, kỷ mùi (1919) lúc 12 tuổi Ngài xuất gia đầu sư với HT Thích Phước Hậu, trụ trì chùa Linh Quang Huế. Năm 27 tuổi (1932), Bảo Đại năm thứ 7 Ngài Thọ Tỳ Kheo, năm 75 tuổi Ngài được Giáo Hội suy tôn lên ngôi vị Hòa Thượng… Về thân thế của Ngài,Thân phụ là cụ ông Họ Nguyễn,húy Hồng Ân,tự Tế Mỹ,hiệu Huyền Hưng nguyên quán làng Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong,Thân Mẫu là cụ bà Trần Thị Ngạch Pháp Danh Hồng Liên Tự An Thành ở Làng Văn Qũy xã Hải Tân Huyện Hải Lăng Tỉnh Quảng Trị. Cho nên Ngài được sanh ra và lớn lên cho đến ngày xuất gia tại quê ngoại là làng Văn Quỹ… 

Trong cuốn Phật Học Thiển Đàm của Hòa Thượng Thiện Trí được nhà chí sĩ Phan Bội Châu đề thơ kính tặng :
Ai vào bể khổ vớt quần sinh
Ức vạn Như Lai một quyển kinh
Lời cạn ý sâu là Phật lý
Khơi đèn Bát Nhã diệt vô minh. 
Xin trích đăng một vài tác phẩm thơ văn của HÒA THƯỢNG ...(theo Mai Lâm Giám Lục).
Gởi bánh cúng ôn Đôn Hậu
Tỏ lòng luyến mộ kính lời thăm
Chúc nguyện tôn nhan ánh nguyệt rằm
Bánh ngọt,chút tình vui đạo vị
Mong người nạp thọ chứng thành tâm 

Dạ Sĩ Thiện Trí

BỮA ĂN CHIỀU 
Cháo một bát kèm thêm vài quả chuối
Đỡ dạ dày không nghĩ chuyện ăn ngon
Sống đơn sơ là thấy khỏe tâm hồn
Khỏi nặng bụng bởi mùi đời lộn xộn
Không cao lương chẳng bận phiền cung đốn
Không ngon mồm khỏi vướng nợ sinh linh
Đặng thanh tâm cho tuệ mạng trưởng thành
Dễ tiêu hoá những nỗi niềm tham vọng
Ăn mà sống chuyện ăn nào quan trọng
Sống vị tha đâu phải sống mà ăn
Hoá cho nên khoái khẩu vốn không cần

Không thị dục là thân không hệ lụỵ.

Dạ Sĩ Thiện Trí


Lê Đăng Mành / Phật học đời sống