Post: : Admin

Buổi vấn đáp Phật pháp do ĐĐ. Thích Thiện Xuân giảng tại Hội Trí Đức, Đài Trung, Đài Loan, ngày 08-01-2017
ĐĐ Thích Thiện Xuân