Post: : Admin

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019, Vesak Liên hiệp quốc.
In ấn thiết kế theo yêu cầu, quý thầy, Tăng Ni Phật tử các chùa cần đặt băng rôn, banner, áp phích, thi công lễ đài, trang trí lễ Đài Phật đản, xe hoa Phật đản.

Chỉ cần liên hệ: 0777719559 (zalo) thiết kế in ấn theo yêu cầu.

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019: cổng chào Phật đản tại tư gia, cổng chào Phật đản tại chùa

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019: cổng chào Phật đản tại tư gia, cổng chào Phật đản tại chùa

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019

Tượng Phật đản sanh 3D chất liệu fomex bền, chịu mưa nắng ngoài trời.

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019: cổng chào Phật đản tại tư gia, cổng chào Phật đản tại chùa

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019: cổng chào Phật đản tại tư gia, cổng chào Phật đản tại chùa

Quý chú tiểu mừng đón Phật đản sanh.

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019: cổng chào Phật đản tại tư gia, cổng chào Phật đản tại chùa

Tượng Phật đản sanh 3D tôn trí Đại lễ Phật đản 2019: cổng chào Phật đản tại tư gia, cổng chào Phật đản tại chùa

Chỉ cần liên hệ: 0777719559 (zalo) thiết kế in ấn theo yêu cầu.


Hoàng Anh Tuấn