Post: : Admin

Tưởng niệm Đại Tưởng Mãn Phục Đức cố Trưởng lão HT Thích Tâm Châu thượng nhơnNam Mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Tào Động Chánh Tông; truyền giáo truyền pháp phái du hoá thiết lập cơ sở Thế Giới-VN nội ngoại quốc PG;khai sơn ;trùng kiến tạo tự Lịch Đại chư vị Tổ Sư Bồ Tát.


Bài liên quan:

>>Nhớ Đại lão HT Thích Tâm Châu


Vào ngày 07/07/ Đinh Dậu; Dương lịch ngày 28 tháng 8 năm 2017

Tưởng niệm Đại Tưởng Mãn Phục Đức cố Trưởng lão HT Thích Tâm Châu

Tưởng niệm Đại Tưởng Mãn Phục Đức cố Trưởng lão HT Thích Tâm Châu

Đức Ngài là hàng Đồng Chân xuất gia sớm lạy đầu Sư Tổ Thanh Khánh chùa Phượng Ban làm Bổn Sư quy y thế độ thế phát xuất gia;thọ thập giới Sa Di tại chốn tổ Đồng Đắc;thọ Tam Đàn đại giới do Tổ Pháp Chủ Đức Nhuận ban giới pháp giới thể.Thọ giới xong Đức  Ngài đi tham học các tổ đình từ Ninh bình đến nội ngoại thành Hà nội như Đồng Đắc Quán Sứ Hoè Nhai để thấm nhuần nội điền khế lý khế cơ kiến giải Phật pháp thâm hậu.Buổi đầu Ngài được thỉnh đến các tòng lâm làm Duy Na làm Giáo Thọ giảng dạy tăng ni cư sỉ tu học theo sự tinh thần chấn hưng PG rất khoa học .Sự tu học của Ngài được tỏ rạng  nên chư Tổ ngoải Bắc và Trung mời tham gia thành lập Tổng hội PG toàn quốc đãm nhận uỷ viên Nghi lễ của Tổng hội ; đến năm 1956 được suy tôn lên ngôi vị Phó Hội Chủ;;năm 1952 tại Quán sứ thành lập GH PG Tăng già toàn quốc cung thỉnh Đức  TL TUỆ TẠNG làm Thượng Thủ;Ngài Trí Hải làm Trị Sự Trưởng;Ngài TC làm Trị Sự Phó;cụ TL Tố Liên làm Tổng Thơ Ký


Đến năm 1954 đông đảo tăng tín đồ PG muốn vào Nam; Ngài ra tay trực tiếp hướng dẩn hằng !,000 vị vào Nam tiếp tục tu học ;chính Đức Ngài đứng ra thành lập nhiều chùa viện từ Đà Nẳng vào đến SG để có nơi cho tăng ni và cư sỉ tham học; thưởng các chua do Ngài khai sơn có chử TỨ chử GIÁC đứng đầu tiêu biểu là chùa Giác Minh;Từ Quang;Từ Tân cùng hằng 100 ngôi chùa khác vào thời gian nầy Tăng ni cư sỉ PG  miền Bắc di cư tại miền Nam cung thỉnh Ngài lên cương vị lãnh đạo GH Tăng Già Bắc Việt để lèo lái tăng tìn đồ BV lo tu hành học Phật ; còn ngoài VN sau 1975 Ngài khai sơn từ Âu Châu Mỹ Châu ;Canada;Nam Mỹ;các nước láng giềng VN như Đài Loan;Nam Hàn;Mã Lai Singap và ÚC châu trên Vài Trăm có dư

Đầu năm 1963 PG bị bôi nhọ do chiếu phim Sakya ;nên giới PG miền Nam Trung cung thỉnh Ngài lãnh đạo ngôi vị Chủ Tịch uỷ ban Liên Phái tranh đấu để dẹp tan âm mưu phá hoại chánh pháp; đến tháng 5 năm nầy Ngài được uỷ ban suy cử cùng danh hiệu nầy để tranh đấu bảo vệ PG do cờ PG bị hạ và chánh quyền miền Nam dựa theo đạo dụ số #10 coi PG như hội đoàn [ngang hàng với hội Đua Ngựa tại Phú Thọ SG]. Kỳ nầy rất quyết liệt Ngài cùng liệt vị Cao Tăng bị vào tù ra Khám máu đổ thịt rơi. Các nước lân bang và Liên Hiệp Quốc bất nhẩn  nhẩn hợp tác  can thiệp đến khi đại thành Công !!!

Thể theo nguyện vọng  hợp nhứt của Trưởng 11 hệ phái PG được hành đạo chung  về 1 mối. Ngài chủ tọạ soạn thảo hiến chương thành lập GHPGVNTN tại chùa Xá Lợi;được cung thỉnh ngôi vị Viện  Trưởng Viện Hoá Đạo đầu tiên và những nhiệm kỳ sau kiêm lãnh đạo tối cao GH nầy; để có nơi làm trụ sở TW;Ngài đứng ra trưng khẩn khu đất khu đất [ngày nay Trùng kiến Việt Nam Quốc Tự ]tại nha Điền Địa thuộc bộ Nội vụ; Ngài trực tiếp ký tên làm chủ đứng bộ Ma đất và đóng bách phần giá tượng trưng $1.00 và mượn 100 Triệu Đồng thời 1964 để kiến tạo VNQT nhưng vì chia rẻ phá hoại Đại cuộc ko thành

Sau khi tranh đấu PG bất bạo động thành công.Các nước PG tỏ rỏ cái tinh thần bảo vệ Chánh Pháp cao tột ko nước nào bằng đã thân  hành đến VN cung thỉnh Ngài vào ngôi vị Sáng lập cùng suy tôn với chức vị Danh Dự chủ Tịch hay Đệ Nhứt Phó CT các GH PG Thế giới như :GH Liên Hửu;GH Tăng Già;GH Liên Hiệp;GH PG Phung Sự Xã hội tại các nước SRI LANKA; Đài Loan; Nhựt; Hán Thành. Tại VN Ngài thành lập đại hội PG Thế Giới của 2 GH Liên hiệp và Phụng sự xã Hội [được cung thỉnh vào ngôi vị Chủ tịch  vĩnh Viển đến khi quãy dép về Tây 2015]. Tại Mỹ năm 1978 Ngài đứng ra thành lập Cơ quan thế giới phụng sự xã hội hợp tác với Cao uỷ tị nạn LHQ cứu vớt những sắc dân lánh cư và tiếp nhận nuôi cấp nơi ăn chốn ở buổi đầu  khi đến định cư nước thứ 3
  
Ngài sống Thọ gần kề tuổi Bách Tuế VĨ KỲ và gần 8 thập niên chống gậy Trúc vân du các nơi thành lập đoàn thể PG:thế giới địa phương vùng miền mong cầu mọi người tu học lợi lạc quần sanh xoá bỏ chiến tranh tàn khốc; bước chân Ngài đi ko mệt mỏi[hồi còn khoẻ mạnh ngài khôi hài nói với kẻ hèn nầy Ngài có số Thiên Di lớp bay trên trời mây khi ngồi xe dong rủi trên mặt đất đi hành đao hoằng pháp lợi sanh;chổ nảo đu khổ hay biên địa hạ tiện ko có ánh sáng Phật Pháp là có bước chân Ngài lui tới].Nay Công Viên  Quả Mãn Ngài phải quãy dép về Tây chờ dịp tái sanh trở lại  cỏi Nam thiệm bộ Châu- Diêm Phù Đề Tiếp tục hành đạo cho đến khi nguyện mãn
 Chúng tử đệ của Ngài cũng đông đếm số chục ngàn pháp danh duy nhứt có 2 chử đầu là GIÁC và CHÂN;đa phần bách y bách thuạn 6theo Thầy tu hành miên mật[ngoài ra cũng có vài vị sanh tâm theo Đề Bà Đạt Đa [phản sư bội chúa ;nghề võ trả thầy;ko tuân sư trưởng ;nay có danh phận trở mặt như Na Tra lóc thịt hay Thân công Báo thời Phong Thần ;tấm khi nào vuốt mặt khi đó những hạng nầy ko nên đứng trong trời đất ]
Đến giờ phút thiêng liêng lạy đề Trừ phục áo khăn chúng con dưới chiếu cỏ 1 lòng 1 dạ bách y bách thuận theo Thầy đến ngày ra tro bụi.Phụng vì Phượng Ban;Kim Liên;Đồng đắc Vĩnh Nghiêm;Giác Minh;Từ Quang;Việt Nam Quốc Tự pháp phái;Tào Động chánh tông;đệ Lục Thế;lãnh tụ Thế Giới&VN PG nội ngoại quốc;thượng TÂM hạ CHÂU hiệu THANH MINH tự TUỆ HẢI tánh ĐOÀN Công đại TL HT Thiền Sư Thượng Nhơn GL Liê Toạ hạ.Ngưởng nguyện GL bất vong nguyện lực tái hiện Đàm hoa;trạo từ thoàn sanh tử thệ ba tiếp Linh giác Bồ Đề bỉ ngạn.

Đức Ân Sư mãi mãi là tâm gương sáng soi chung thiên cổ cho nhiều lớp hàng hậu học dựa nương .Sanh thời Ngài đã tận tuỵ dịch thuật;trước tác thơ văn hằng 100 pho lưu hành  trong mai hậu.Hạnh nguyện hoằng hoá giảng thuyết thực hiện chí nguyện độ sanh hoằng truyền Thích Ca chánh pháp;truyền giáo du hoá khai sơn tạo tự còn lại để hằng 100 ngàn thất chúng tu học theo bi nguyện phục vụ Nhân loại và Dân tộc VN.Ngưởng nguyện TL HT Ân Sư chứng vô sanh nhẩn gặp lại Đức Từ Phụ Thích ca cùng hàng Thánh chúng Pháp hửu nhiều đời nhiều kiếp đồng tu học nơi pháp hội Linh Sơn.Sớm hồi nhập Ta Bà tròn nguyện mãn như lúc Thầy  còn tại thế 

Hôm nay là ngày  Trừ Phục bỏ áo khăn hiếu.Nhưng thiết nghỉ vắng bóng Thầy coi như Chung thân chi Tang. Nguyên ráng cần mẫn chuyên tu để gặp Tkhoa nầy mới vừa lòng hả dạ

Nam Mô Giác Linh Sư; Độ Nhân Sư; Chứng Minh Sư Bồ Tát tác đại chứng minh


Khoa Thủ Đô / Phật học đời sống