Post: : Admin

Theo cáo phó, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên vừa viên tịch vào lúc 06g15 sáng nay, ngày mùng 7/3/Tân Sửu (18/4/2021). tại chùa Đạo Nguyên 140 Phan Bội Châu, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng NamTrưởng lão HT.Thích Thiện Duyên viên tịch, thọ 95 tuổi

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN DUYÊN

- Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Duyên

- Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN

- Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự

- Nguyên Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương,

- Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam

- Viện chủ khai sơn chùa Đạo Nguyên.


Dẫu biết rằng,
Quý Ngài rồi cũng về Tịnh thổ,
Nhưng sao vội tiền lộ Tây Trúc sang.
Đất Quảng Nam trời quá ngỡ ngàng
Nhà Đạo Nguyên cửa thiền ôi thấm lệ

Ôi Thôi,
Còn đâu lui tới Bình Định Quảng Nam,
Ai về Thiên Đức Phù Cát đất tổ quê cha
Cái THIỆN mặn mà,
Chữ DUYÊN dày công công lão luyện.

Nam mô từ Lâm Tế chánh tông tứ thập ngũ thế, Liễu Quán phái phái, Đắc Giới Đàn Đầu Hòa Thượng, Đạo Nguyên đường thượng, húy thượng QUẢNG hạ THÀNH, tự THIỆN DUYÊN, hiệu QUÁN NGÔN, Trưởng Lão Hòa Thượng tân viên tịch.