Post: : Admin

Xin giới thiệu những vị chức sắc Trưởng Ban trị sự các huyện thị tỉnh Đồng NaiT Thích Nhật Quang - trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

HT Thích Nhật Quang -  trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

TT Thích Huệ Khai trưởng BTS GHPGVN thành phố Biên Hòa

TT Thích Huệ Khai trưởng BTS GHPGVN thành phố Biên Hòa

ĐĐ Thích Huệ Tánh trưởng BTS GHPGVN thị xã Long Khánh

ĐĐ Thích Huệ Tánh trưởng BTS GHPGVN thị xã Long Khánh

TT Thích Đồng Ngạn - trưởng BTS GHPG huyện Định Quán

TT Thích Đồng Ngạn -  trưởng BTS GHPG huyện Định Quán

TT Thích Minh Trì trưởng BTS GHPGVN huyện Trảng Bom

TT Thích Minh Trì trưởng BTS GHPGVN huyện Trảng Bom

ĐĐ Thích Pháp Đăng trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất


ĐĐ Thích Pháp Đăng trưởng BTS GHPGVN huyện Thống Nhất

TT Thích Pháp Cần trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú

TT Thích Pháp Cần trưởng BTS GHPGVN huyện Tân Phú

TT Thích Tâm Minh trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc

TT Thích Tâm Minh trưởng BTS GHPGVN huyện Xuân Lộc

TT Thích Thiện Pháp trưởng BTS GHPGVN huyện Nhơn Trạch

TT Thích Thiện Pháp trưởng BTS GHPGVN huyện Nhơn Trạch


Đại đức Thích Thiện Thuận trưởng BTS GHPGVN huyện Vĩnh Cửu

Đại đức Thích Quảng Lý trưởng BTS GHPGVN huyện Cẩm Mỹ