Post: : Admin

Sáng ngày 15-2, ĐĐ.Thích Minh Chính, trụ trì tịnh xá Ngọc Thành (huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ), dẫn đoàn Phật tử đi cùng, đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện quận Ô Môn và bệnh viện huyện Thới Lai (TP.Cần Thơ).ĐĐ.Minh Chính an ủi và trao quà tới một bệnh nhi


Tập thể y, bác sĩ và ban giám đốc bệnh viện Ô Môn và Thới Lai đã hướng dẫn đoàn và Đại đức trụ trì đến tận các giường bệnh để động viên các bệnh nhân yên tâm an dưỡng.

Tại bệnh viện quận Ô Môn, đoàn đã trao quà (tiền mặt) tới 111 bệnh nhân, tại bệnh viện huyện Thới Lai 54 phần.
Tổng số tiền trao tặng cho các bệnh nhân lần này là 33 triệu đồng và mỗi bệnh nhân thêm một phần ăn sáng.
Hoằng Hàm