Post: : Admin

Sáng nay, 15/02/2022 nhằm 15/01/ Nhâm Dần, Thượng tọa Giác Nhuận, Tri sự Phó Giáo đoàn 6 đã cùng chư Tăng bổn tự tổ chức lễ cúng rằm tháng giêng và cầu an cho bá tánh cũng như nguyện dịch bệnh tiêu tan, tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6.Trong buổi lễ Thượng tọa Giác Nhuận có chia sẻ vì dịch bệnh và thực hiện nguyên tắc 5K nên bổn tự không mời Phật tử dùng buổi cơm đầu năm tại bổn tự được, sau khi quý vị lễ Phật xong, hoan hỷ đến bàn tiếp phẩm nhận mỗi vị 1 phần cơm và nước.

Được biết ngày 13 và 14/02/Nhâm Dần Thượng tọa Giác Nhuận cũng đã cùng chư Tăng các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6, như tịnh xá Đại Quang, Hưng Long, Bình Chánh và tịnh thất Kỳ Viên số C5/12 thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh trực thuộc Giáo đoàn 6 đã tổ chức lễ cúng rằm và phóng sanh 200kg cá nguyện cầu quốc thới dân an, dịch bệnh tiêu tan.

Cũng trong các buổi lễ cúng rằm ngày 13 – 14 - 15/01/Nhâm Dần. Thượng tọa Giác Nhuận cũng đã quy y cho các Phật tử tại các miền tịnh xá nêu trên. Ngài khuyến tấn Phật tử nên giữ giới, hiếu thuận với mẹ cha, khi làm gì phải nghỉ đến việc lợi người, lợi ta mới làm ....

Dù Sài gòn được công bố là vùng xanh nhưng Phật tử đến chùa vắng hẵn so với các năm trước.

 

Diệu Anh