Post: : Admin

Hôm qua, 19/02/Kỷ Hợi nhằm ngày 24/03/2019 tại tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 tổ chức lễ vía Quan Âm.Thượng tọa Thích Giác Nhuận Phó Trị Sự Trưởng Giáo đoàn VI, Phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, cùng Chư Tôn Đức Tăng trú xứ tại tịnh xá đã tiến hành buổi lễ vía Quan Âm.

5g sáng hơn 200 Phật tử đã vân tập trước đài Quan Âm cũng như Chánh điện, 

Chư Tôn Đức Tăng đã hướng dẫn Phật tử nhất tâm tụng Sám Quan Âm. 

10g tụng Phổ Môn, niệm Phật, trì Chú Đại Bi, cúng trai Tăng


19g tụng kinh Phổ Môn.


Cũng trong buổi tối 19/02/ Kỷ Hợi lớp giáo lý được khai giảng, hơn 50 Phật tử về tham dự học giáo lý của Phật.

Đại Đức Minh Sĩ đã truyền đạt việc học Phật để lợi ích cho bản thân cũng như khuyên Phật tử hành theo Pháp Phật để cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn, chúng ta sẽ chia yêu thương cùng nhau nhiều hơn.....

 

 

Diệu Anh