Post: : Admin

Sáng ngày 26/7/2020 Thượng tọa Thích Giác Nhuận cùng chư Tăng tịnh xá Lộc Uyển số 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6 đã hướng dẫn hơn 100 Phật tử đi cúng cường trường hạ tại Đồng Nai và Bà Rịa.Được biết đoàn đã đến các trường hạ để cúng dường tịnh tài, tịnh vật để hàng Tăng sĩ yên tâm tu học thúc liễm thân tâm trong ba tháng hạ.

Các điểm đến của đoàn là chùa Phước Hưng; tịnh xá Quang Minh; Tịnh xá Ngọc Thạnh, Thiền viện Minh Đức; Kiều Đàm Ni Viện, Trường Trung cấp Phật học Tăng; trường Trung cấp Phật học Ni.

Tổng chi phí chuyến đi là 150 triệu đồng.


Tin: Diệu Anh

Ảnh: Liễu Ngọc