Post: : Admin

Hôm nay ngày 25/02/2018 nhằm mùng 10/01/Mậu Tuất tại Tịnh thất Kỳ Viên Thượng tọa Thích Giác Nhuận, Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất sĩ, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển và Chư Tôn Đức Tăng tịnh xá Lộc Uyển đã tổ chức khai đàn Dược Sư cầu an cho hơn 150 Phật tử có mặt cũng như toàn thể bá tánh -Phật tử gần xa.Chứng minh tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Giác Nhuận Ủy viên Ban trị sự GHPGVN Tp Hồ Chí Minh, phó Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn 6 hệ phái Khất sĩ, phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, kiêm trưởng Ban từ thiện tịnh xá Lộc Uyển; Đại đức Thích Giác Nghiêm, Đại đức Thích Giác Minh trụ trì tịnh xá Đại Quang, Bình Chánh kiêm phó Ban từ thiện tịnh xá Lộc Uyển; Đại đức Thích Minh Sĩ, Phó thư ký Ban trị sự GHPGVN quận 6, phó Ban điều hành tịnh xá Lộc Uyển.

Đại Đức Thích Giác Minh  hướng dẫn Phật tử tụng kinh Dược Sư

Sau thời tụng kinh Dược Sư, Đại đức Thích Giác Nghiêm đã hướng dẫn đại chúng đọc kinh phóng sanh và tất cả Phật tử hoan hỷ phóng sanh trong ngày đầu năm mới.

Cùng ngày, Thượng tọa Giác Nhuận đã truyền giới quy y cho hơn 50 Phật tử và Ngài đã chia sẻ việc cúng cầu an cho hàng Phật hiểu và sách tấn hàng Phật tử nên tin nhân quả, không mê tín cũng như thông báo việc bắt đầu từ tháng 3 tại tịnh thất Ký Viên sẽ mở lớp Bát Quan trai vào ngày chủ nhật cuối tháng, mời các Phật tử sắp xếp để về tham dự học.

Để góp thêm sắc màu cho cuộc sống bạn Thanh Bình thành viên của nhóm Thư pháp Nhuận Hòa cũng trở về đây để tặng chữ cho bà con đi chùa trong ngày hôm nay.

Ông Đồ tặng chữ cho bà con đến chùa lễ Phật.

Diệu Anh