Post: : Admin

Nguyện xin chư Phật, chư Bồ tát hộ trì cho thầy, Tỳ kheo Thích Trúc Thái Huân, sinh năm 1989. Tròn đầy sức khoẻ Bi Trí Dũng, phát Bồ đề tâm, chí nguyện viên thành, hành trì “Tam Bộ Nhất Bái”. Thầy khởi hành vào ngày 16.01.2013 từ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đến Non thiêng Yên Tử tỉnh Quảng Ninh.Thầy Thái Huân “Tam bộ nhất bái”
Viện chủ Sa môn Thích Thông Phương
Tâm Bồ tát đạo vô quái ngại
Chắp tay sen nở toả ngát hương
Thân hoà quang, nhịp đồng trần
Biện tâm vô uý trong ngần chân nguyên

Thầy Thích Trúc Thái Huân hành trình tam bộ nhất bái

Thầy Thích Trúc Thái Huân 24 tuổi thanh xuân, tâm tròn đầy hạt giống Bi Trí Dũng (sinh năm 1989. Xuất gia mới được 4 năm 23 ngày) Thầy đã phát Bồ đề tâm, hiện tướng Tam bảo, thệ nguyện hành trì “Tam Bộ Nhất Bái”. Kính lễ chư Phật mười phương. Kính lễ nguồn cội tổ tiên Phật Việt-Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông (Non thiêng Yên Tử).

Vị thầy Thái Huân trẻ tuổi, tâm nguyện cho chuyến hành trình bắt đầu

Mưa gió, nắng gắt thầy vẫn hiên ngang kiên tâm lễ lạy "tam bộ nhất bái"

Với tinh thần “Đại hùng đại lực đại từ bi, đại trí đại dũng đại tinh tấn!”. Với cả trái tim yêu thương từ bi trí tuệ: “Khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”. Thầy hành trì lễ kính Như Lai, giữa cuộc đời đầy vô minh tham sân si, ngũ trượt ác thế, để đại chúng nhân gian thấy sanh tâm hoan hỷ mà niệm Phật, hướng theo thọ trì chánh pháp Phật Đà!


Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm 20. Bồ tát Thường Bất Khinh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài cũng hành trì đức Khiêm Từ, lễ kính bái Phật những vị “Phật sẽ thành” và xưng tán : ”Lạy Ngài tôi không dám khinh suất các Ngài, vì nhân duyên trước sau các Ngài sẽ thành Phật”. Vì vậy, lậy Phật, niệm Phật phước báu hằng sa (Tự giác). Lạy Phật, niệm Phật đức tâm vô uý (Giác tha, giác hạnh viên mãn-Nhất thừa viên thông)

Hãy tỉnh thức để chiêm ngưỡng hình tướng của Ngài – Thầy, Tỳ kheo Thích Trúc Thái Huân, đứng tĩnh toạ như núi, nhiếp tâm hành thiền nhẹ tựa mây, dấu chân ánh hiện đoá sen thanh tịnh, thân tâm toả rạng một vị “Phật sẽ thành”. Mặc dù áo Cà sa của Thầy dơ bẩn bụi đất đường xa, thân tướng của Thầy đen đúa, da chai sạm chân tay sưng nhức, bởi nắng mưa sỏi đá đường đời. Cảnh vô thường vạn nẻo đi qua, đi qua! Sắc Vô ưu muôn phương tươi nở, tươi nở! Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa…

Đôi chân đài sen tỏ
Bàn tay búp sen nở
Nét mặt nhụy sen tơ
Thân tâm đóa sen mở

Tất cả những gian nan, muôn vàn nỗi thống khổ, không thể ngăn cản Bồ đề tâm kiên cố, ý chí nghị lực phi thường, là đệ tử ngoan của Đức Phật – Thầy, Tỳ kheo Thích Trúc Thái Huân. Một trái tim Bồ tát. Một sứ giả tinh tấn của đức Phật tổ Như Lai!


Thầy Thích Trúc Thái Huân hành trình tam bộ nhất bái

5h30 phút chiều ngày 17/07/2014 (nhằm ngày 21/06/ Giáp ngọ) sau 1 năm 6 tháng thầy đã kết thúc chuyến hành trình và đã đến thiền viện Trúc Lâm Yên Tử


Thiện hữu thập phương ta bà thế giới. Hãy cùng phát Bồ đề tâm, tinh tấn lập hạnh Bồ tát, hướng theo Thầy “Tỳ kheo Thích Trúc Thái Huân” tỏa sáng nguồn tuệ giác, tràn đầy năng lượng cảm thông lắng nghe và yêu thương, cùng đồng thanh niệm Phật! “Cầu cho thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc! Quê hương Việt Nam rạng ngời sắc thắm thuận hoà an bình tự do và hạnh phúc!


NAM MÔ PHÁP HOA HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT


Trước đó hạnh nguyện kính lễ của hành trình “nhất bộ nhất bái” của thầy Thích Tâm Mẫn bắt đầu từ ngày 24/11/2009 tại chùa Hoằng Pháp (TPHCM) đã kết thúc ngày 24/11/2012 tại đỉnh chùa Đồng, Yên Tử, TP Uông Bí, Quảng Ninh với chặng đường dài hơn 1.860 km và 6 triệu lần lạy.


Tạ Văn Sơn

Video ca khúc: HOA KINH BỒ TÁT KHIÊM TỪ

Ý Kinh Pháp Hoa -Lời: HT.Thích Hạnh Hải – Chúc Linh

Phổ nhạc : Chúc Linh - Ngâm thơ: Ca sĩ Hồng Vân