Post: : Admin

Ngày 08/7/2018, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức triển khai Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho chư tôn đức tăng, ni của 09 trường hạ trên địa bàn thuộc thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.Tại hội nghị, ông Đặng Văn Hải - Phó Trưởng ban tôn giáo tỉnh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nghị định số 162/2017/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 30/12/2107 có 6 chương, 25 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Tại hội nghị, ông Đặng Văn Hải đã giới thiệu về phân cấp thẩm quyền giải quyết các nội dung công việc trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Qua hội nghị, các chư tôn đức tăng, ni đã nắm được những nội dung cơ bản Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Sau đây là một số hình ảnh tại hội nghị.

 


Nhuận Hiền Vân