Post: :

Chiều nay, ngày 24/03/2022 nhằm ngày 24/03/ Nhâm Dần. Lễ bế mạc khóa tu “Sống chung tu học” lần 3 diễn ra trong chánh niệm và hồi hướng cầu nguyện cho giác linh Thượng tọa Giác Tôn Cao đăng Phật quốc.Buổi sáng, chư tôn đức Tăng – Ni, Giáo đoàn 6 vẫn tu tập theo thời khóa hằng ngày đểlàm tăng trưởng Giới - Định - Tuệ,đưa đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Xứng đáng là Chúng Trung Tôn của Như Lai. Trong ngày tu này cũng là Tang lễ “ Chánh Niệm” củaThượng tọa Giác Tôn, nhằmgiúp cho Giác linh Thượng tọa cùng chung tu tập hướng đến con đường giải thoát.Bỏ bớt đi những nghilễ, phong tục làmchướng duyên cho giáclinh, để giác linh không vướng mắc chấp thủ tạo thành sở tri chướng của người xuất gia. Tất cả phái đoàn đến viếng, giữ tâm tỉnh lặng trong chánh niệm, không tụngkinh, không nóilời ai điếu,chỉ thắp nhang tưởng niệm. Cùngngày Thượng tọa Giác Nhuận chiasẻ cùng hành giả khóa tu haibuổi pháp thoại. Buổisáng, Ngài giảng vềChơn lý Ngủ Uẩn 2, đây là lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang nói về Nhân sinh quan, sự hình thànhcon người trong vũ trụ, thấy rõ sự vô ngã của con người qua 5 thủ uẩn. Bản thểtừ không đến có, rồitrở về không. Khi hành giả nhận thứcrõ sự vô ngã, không còn chấp thủ như trong kinh Bát Nhã Phật đã dạy. Buổichiều, Thượng tọa Giác Nhuận chia sẻ tiếp KinhTăng Chi bộ II, chương 5 phẩm “Bệnh” để nhắc hành giả tinh tấn chánh niệm: “ Này các Tỷ kheo, nếu năm pháp nàykhông rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy không bao lâu sẽ đoạn diệtcác lậu hoặc, ngay trong hiện tại, với thắng trí sẽ chứng ngộ và an trú vô lậutâm giải thoát và tuệ giải thoát. Thế nào là năm? Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷkheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê gớm đối với các món ăn, vớitưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cảhành, và nội tâm an trú trong tưởng về chết. Quađó, để cho hành giảhướng tâm đến con đường tu tập,tinh tấn trong mọi thời khắc, đem đến sự an lạc tốt đẹp hơn,không còn bị vướng mắc vào pháp trần trói buộc phải chịu khổ đau. Chùm ảnh khóa tu trong ngày: Diệu Anh