Post: : Admin

Tịnh Xá Ngọc Bảo - Huyện Bảo Lâm - Lâm Đồng do Sư Cô Thích Nữ Thủy Liên và Sư Cô Thích Nữ Hòa Liên, từ năm 2003 đã có duyên về vùng đất này, dựng lập ngôi Tam Bảo đơn sơ để phật tử vùng sâu xa bước đầu, biết đến với chánh pháp , sống và hành theo lời Phật dạy.Năm 2008 Tịnh Xá được công nhận và sinh hoạt hợp pháp trong lòng Giáo hội.
Kênh STD thực hiện